NYA SIFFROR VISAR ATT ETT MENSKLIGARE ARBETSLIV BEHÖVS!

Bevis numer hundrafemtioelva på att svenska arbetsplatser brister när det kommer till att möta grundläggande menstruella behov. Essitys varumärke Tork har precis släppt resultatet från en Sifoundersökning på temat mensfrågor på arbetsplatsen. Undersökningen visar bland annat att…

15 % kan eller vågar inte prata om mens på sin arbetsplats…

10 % av åldersspannet 18-29 år har sett eller hört kollegor bli diskriminerade av anledningar kopplade till mens…

30 % i åldersspannet 18-29 år är inte nöjda med arbetsplatsens insatser kring menshälsa…

Ett OMENSkligt arbetsliv är begränsar och skapar sååå mycket onödig stress, det är dyrt både för verksamheten och individen. Det finns stora sociala såväl som ekonomiska vinster med att vända på denna statistik. Ta hjälp av vårt (uppdaterade) kostnadsfria material och få stöd i hur ni kan skapa #ettmenskligarearbetsliv! Länk i bio.