Menskunskap är makt!

MENSEN arbetar för att motverka menstabun och öka den allmänna kunskapen om mens. Myter och okunskap exkluderar och begränsar menstruerande personer i vardagssammanhang och därför är det viktigt att de invanda mönstren ifrågasätts. MENSENs mål är att utmana negativa och stereotypa attityder kring mens, öka kunskapen och förståelsen kring menstruella erfarenheter, bidra till större respekt för den egna och andras kroppar och genom detta skapa en mer medMENSklig värld.

MENSENs vision är ett jämställt samhälle där synen på menstruation är öppen, kunskapsbaserad och fri från tabu och fördomar. Ett samhälle där alla människor vet vad mensen är för blod och varför det kommer. MENSENs vision är ett samhälle där personer som menstruerar får sina behov tillgodosedda såväl i arbetslivet som i vårdsituationer. Ett samhälle där ingen behöver lida på grund av sin menstruationscykel och inte heller behöver skämmas över sin menstruerande kropp.

MENSEN är en politiskt- och religiöst obunden medlemsorganisation vars högsta beslutande organ är årsmötet. Alla som vill lära sig mer om mens och vara med och krossa menstabun är välkomna att bli medlemmar, vare sig de menstruerar, har menstruerat, kommer att menstruera eller aldrig någonsin ska menstruera. Läs mer under fliken “ENGAGERA DIG” eller kontakta MENSENhär.

MENSENs uppkomst

 

För att mensen ska komma måste ett ägg i äggstocken mogna och släppa från äggblåsan för att färdas genom äggledaren till livmodern där en näringsrik slemhinna av blod byggts upp. Så startar en menstruation! Organisationen MENSEN startade 2013 då ideella mensaktivistiska krafter mognade i Göteborg. 

MENSEN har alltid varit en mångfacetterad organisation som använder olika metoder för att prata om och öka kunskapen kring mens, menscykeln och menshälsa. Sedan starten har MENSEN arbetat med opinionsbildning, påverkansarbete, utbildningar, filmvisningar, konst, workshops och pyssel för att sprida information, både på egen hand och i samarbete med andra.

Ett av MENSENs värdeord är normmedvetenhet vilket alltid är viktigt i verksamheten. Exempelvis används endast könsneutrala begrepp för att beskriva menstruation och mensanatomi, eftersom mens inte har något med könsidentitet att göra. MENSEN har framförallt arbetat i en svensk kontext men med ett globalt perspektiv och försöker generellt lyfta och bredda synen på mens för alla.

Styrdokument

Vilka är vi?

MENSEN består av styrelsen tillsammans med organisationssekreterare Rebecka, samt projektanställda. Styrelsen består av 10 mensaktivister med olika perspektiv på mensfrågor som engagerar sig ideellt i styrelsearbetet. Styrelsen väljs på valårsmötet som är i början av december varje år och alla får kandidera. Kontakta gärna MENSEN på info@mensen.se. Uppdaterad presentation av 2019 års styrelse kommer inom kort!

ORDFÖRANDE: Antonia Simon, Stockholm

Antonia har varit aktiv i organisationen sedan 2016. Hon har varit med och styrt upp våra mensbildande studiecirklar. Sedan januari 2018 är hon organisationens ordförande. Till vardags arbetar Antonia som projektledare inom civilsamhället.

VICE-ORDFÖRANDE: Frida Ågren, Malmö 

KASSÖR: Ida Rasmark, Malmö

ANDRE-KASSÖR: Julia Lohaller Sachet, Örebro

Student, 24 år och bosatt i Örebro. Är aktiv feminist som brinner för jämställdhet.

LEDAMOT: Freja Blomstrand, Stockholm

Mycket mensnördig fotografistudent som för tillfället är bosatt i Dublin, Irland. Blomstrand har varit ledamot i MENSENs styrelse sen januari 2016 och trivs som menskoppen i livmodern. Har under sin tid som styrelseledamot bland annat varit ledare för tre olika studiecirklar i MENSENs regi, som då självklart hade tema mens. Feminist:ar, aktivist:ar och har sig online. Brinner för att snacka mens, helst så ofta det går! Älskar menskonst och har tidigare gjort ett stort fotoprojekt kring mens med målet att normalisera mens i vardagen.

LEDAMOT: Sanna Thedvall, Stockholm

Studerar kring beteendevetenskap, genus och sexualitet på universitetet i Stockholm. Utöver MENSEN sitter Thedvall i styrelsen för universitetets HBTQIA+förening och är aktiv inom RFSU. Har tidigare även sysslat med menskonst och pyssel i form av broderade livmödrar och vulvor i lera.

LEDAMOT: Zayera Kahn

LEDAMOT: Klara Nilsson

LEDAMOT: Hedvig Schylander

LEDAMOT: Kim Hof 

ORGANISTIONSSEKRETERARE: Rebecka Hallencreutz, Göteborg

Becka är en av grundarna av MENSEN, och har gjort mycket mensigt sen föreningen startade för 4 år sen. Som anställd jobbar hon dels med vårt projekt Mensbildning i grundskolan och som organisationssekreterare, vilket innebär att jobba operativt och strategiskt för att nå ut med MENSENs budskap, samt få föreningen att växa! Becka har studerat globala studier, genus och kommunikation. Hon har tidigare arbetat med sexualupplysning och varit ideellt engagerad i frågor som rör miljön, mänskliga rättigheter och feminism.

Med mensiga hälsningar,

MENSENS styrelse