Menskunskap är makt!

MENSEN arbetar för att motverka menstabun och öka den allmänna kunskapen om mens. Myter och okunskap exkluderar och begränsar menstruerande personer i vardagssammanhang och därför är det viktigt att de invanda mönstren ifrågasätts. MENSENs mål är att utmana negativa och stereotypa attityder kring mens, öka kunskapen och förståelsen kring menstruella erfarenheter, bidra till större respekt för den egna och andras kroppar och genom detta skapa en mer medMENSklig värld.

MENSENs vision är ett jämställt samhälle där synen på menstruation är öppen, kunskapsbaserad och fri från tabu och fördomar. Ett samhälle där alla människor vet hur menscykeln funkar i kroppen och varför den fungerar som den gör. MENSENs vision är ett samhälle där personer som menstruerar får sina behov tillgodosedda såväl i skolan, arbetslivet som i vårdsituationer. Ett samhälle där ingen behöver lida i onödan på grund av sin menstruationscykel och inte heller behöver skämmas, eller skammas av andra för sin menstruerande kropp.

MENSEN är en politiskt- och religiöst obunden medlemsorganisation vars högsta beslutande organ är årsmötet. Alla som vill lära sig mer om mens och vara med och krossa menstabun är välkomna att bli medlemmar, vare sig de menstruerar, har menstruerat, kommer att menstruera eller aldrig någonsin ska menstruera. Läs mer under fliken ENGAGERA DIG eller kontakta MENSEN här.

MENSENs uppkomst

 För att mensen ska komma måste ett ägg i äggstocken mogna och släppa från äggblåsan för att färdas genom äggledaren till livmodern där en näringsrik slemhinna av blod byggts upp. Så startar en menstruation! Organisationen MENSEN startade 2014 då ideella mensaktivistiska krafter mognade i Göteborg. 

MENSEN har alltid varit en mångfacetterad organisation som använder olika metoder för att prata om och öka kunskapen kring mens, menscykeln och menshälsa. Sedan starten har MENSEN arbetat med opinionsbildning, påverkansarbete, utbildningar, filmvisningar, konst, workshops och pyssel för att sprida information, både på egen hand och i samarbete med andra.

Ett av MENSENs värdeord är normmedvetenhet vilket alltid är viktigt i verksamheten. Exempelvis används endast könsneutrala begrepp för att beskriva menstruation och mensanatomi, eftersom mens inte har något med könsidentitet att göra. MENSEN har framförallt arbetat i en svensk kontext men med ett globalt perspektiv och försöker generellt lyfta och bredda synen på mens för alla.

Vilka är vi?

MENSEN består av styrelsen tillsammans med organisationssekreterare Rebecka, samt projektanställda. Styrelsen består av 10  ideellt engagerade mensaktivister med olika perspektiv på mensfrågor. De är bosatta runt om i landet; Stockholm, Malmö, Örebro och Göteborg. Styrelsen väljs på valårsmötet som är i början av december varje år och alla får kandidera. Kontakta gärna MENSEN på info@mensen.se! Här kan du läsa mer om 2019 års styrelse:

ORDFÖRANDE | Antonia

Antonia har varit med i MENSEN sedan 2016 och är inne på sitt andra år som ordförande. Hon har hållit i studiecirklar, styrt upp olika mensiga events och var en av initiativtagarna till #mensautanmoms-kampanjen. Till vardags jobbar hon som utbildare och kommunikatör med olika jämlikhets- och jämställdhetsfrågor. I år vill hon tillsammans med styrelsen satsa på MENSENs digitala kommunikation samt flera mensiga events!

VICE ORDFÖRANDE Frida

Frida har suttit i styrelsen sedan början av 2018. Det hon gillar med MENSEN är att det är en rörelse som driver både kampanjer, står upp för rättigheter hos den menstruerande, bryter normer och sprider kunskap för att alla ska fatta vad mens är. Så himla bra grej!

KASSÖR Ida

Efter att Ida såg att MENSEN hade studiecirklar om mens ville hon delta i en direkt. Ida har nu varit ledare för två; en i Malmö, och en i Borlänge. 2019 är Ida kassör och undrar vart den här accelererande mensaktivismen kommer att leda henne. Med all säkerhet mot en ljusare och härligare framtid!

ANDREKASSÖR Julia

Julia har gradvist blivit mer och mer mensaktivist de senaste åren då hon insåg hur fånig hon hade varit gällande mens. Hon började prata mer öppet om det, söka kunskap och så småningom hittade Julia till denna underbara organisation. Hon gick med i MENSEN för att hon ville hjälpa att få ut ordet till folk vare sig de aldrig kommer ha, har eller ska få mens. Ibland känns mens (och allt som hör till) som någon sorts mytologiskt varelse en inte bör prata om och det vill hon ändra på!

LEDAMOT Freja

Freja är inne på sitt fjärde år som styrelseledamot i MENSEN. Älskar allt som handlar om mens; menskunskap, menskonst och menaktivism bland annat. Pluggar fotografi om dagarna!

LEDAMOT Hedvig

Hedvig studerar en master i Globala studier vid Göteborgs universitet och intresserar sig för kopplingen mellan mensfrågor, global rättvisa och miljö. Hon engagerar sig också för hbtqai-rättigheter och en samhällsomställning för ett hållbart klimat. Ett av Hedvigs mål i livet är att sticka färdigt ett helt par sockor.

LEDAMOT Klara

Klara är utbildad statsvetare. Hon brinner för jämställdhet och menscykelhälsa och är bland annat engagerad i MENSENSs eventarbete.  

LEDAMOT Felicia

Felicia pluggar sociologi med mångfaldsinriktning, jobbar som informatör på Akademikerförbundet. Brinner för jämställdhetskampen och önskar sig att mens och frågor som rör den får ta större en mycket större plats i samhället! 

LEDAMOT Emy

Efter att i otaliga år pratat om mens i alla möjliga forum, formella som icke formella, blev MENSEN ett naturligt nästa steg för Emy att hålla på med mensaktivism på riktigt. Emy har en magisterexamen i internationellt humanitärt arbete där hon fokuserade på hur kvinnors menstruation framställs i humanitära kampanjer och intresserar sig speciellt och är engagerad i internationella kvinnorättsfrågor.

LEDAMOT Tamya

Tamya är utbildad miljövetare som har engagerat sig i kvinnors rättigheter, klimaträttvisa och MENS! Vill gärna prata mer om mens i vardagen och att skapa engagemang hos människor

Medarbetare

ORGANISATIONSSEKRETERARE Rebecka

Becka är en av grundarna av MENSEN, och har gjort mycket mensigt sen föreningen startade 2014. Förutom att vara organisationssekreterare jobbar hon i de pågående projekten Mensmegafonen och Menscertifiering. Becka har studerat globala studier, genus och kommunikation. Hon har tidigare arbetat med sexualupplysning och varit ideellt engagerad i frågor som rör klimatet, mänskliga rättigheter och feminism.

PROJEKTLEDARE Klara

Klara jobbar som projektledare för vårt menscertifieringsprojekt. 2016–2018 var hon engagerad som styrelseledamot i MENSEN. Utöver sitt engagemang i mensfrågor har Klara pluggat genusvetenskap och globala studier, och har ett generellt intresse för frågor som rör genus och kroppen!

PROJEKTLEDARE Sanna

Sanna är projektledare för Mensmegafonen. Innan det var hon ledamot i MENSENs styrelse och engagerad i de mensbildande studiecirklarna MENSEN driver. Sanna har studerat sociologi och psykologi och brinner för frågor som rör sexuell hälsa och sexualpolitik. Hon är också sexualupplysare för RFSU.

Styrdokument