MENSENs feministiska vision är ett samhälle där kunskapen om mens och menscykeln är så stor att negativa normer, tabun och myter kring menstruation inte begränsar livet för de personer som kommer att få, har, har haft eller aldrig kommer att menstruera. 

Alla ska få tillräcklig information och nödvändig kunskap om menscykelrelaterade frågor och den egna kroppen. Det ska finnas en infrastruktur som tar hänsyn till menstruerandes olika behov och tillgång till säkra mensprodukter. Personer ska kunna söka stöd och vård för menstruell ohälsa och få ett gott bemötande, oavsett sammanhang.  Det ska finnas ett öppet samtal om mens i skolan, på arbetsplatsen, i privatlivet och samhället i stort. Menstruation ska också vara en självklar dimension i det globala utvecklingsarbetet.

MENSEN grundades 2014 och organisationen är medlemstyrd samt religiöst- och partipolitiskt obunden. Alla är välkomna att bli medlemmar, läs mer under fliken ENGAGERA DIG eller kontakta MENSEN här.

 

 

MENSENs uppkomst

 För att mensen ska komma måste ett ägg i äggstocken mogna och släppa från äggblåsan för att färdas genom äggledaren till livmodern där en näringsrik slemhinna av blod byggts upp. Så startar en menstruation! Organisationen MENSEN startade 2014 då ideella mensaktivistiska krafter mognade i Göteborg. 

MENSEN har alltid varit en mångfacetterad organisation som använder olika metoder för att prata om och öka kunskapen kring mens, menscykeln och menshälsa. Sedan starten har MENSEN arbetat med opinionsbildning, påverkansarbete, utbildningar, filmvisningar, konst, workshops och pyssel för att sprida information, både på egen hand och i samarbete med andra.

Ett av MENSENs värdeord är normmedvetenhet vilket alltid är viktigt i verksamheten. Exempelvis används endast könsneutrala begrepp för att beskriva menstruation och mensanatomi, eftersom mens inte har något med könsidentitet att göra. MENSEN har framförallt arbetat i en svensk kontext men med ett globalt perspektiv och försöker generellt lyfta och bredda synen på mens för alla.

VILKA ÄR VI?

MENSEN består av styrelsen tillsammans med verksamhetsutvecklare och projektanställda. Styrelsen består av 10 ideellt engagerade mensaktivister med olika perspektiv på mensfrågor. De är bosatta runt om i landet; Stockholm, Malmö, Örebro och Göteborg. Styrelsen väljs på årsmötet som är senast i februari varje år och alla får kandidera. Kontakta gärna MENSEN på info@mensen.se! 

ORDFÖRANDE | Antonia

Antonia har varit med i MENSEN sedan 2016 och är inne på sitt andra år som ordförande. Hon har hållit i studiecirklar, styrt upp olika mensiga events och var en av initiativtagarna till #mensautanmoms-kampanjen. Till vardags jobbar hon som utbildare och kommunikatör med olika jämlikhets- och jämställdhetsfrågor. I år vill hon tillsammans med styrelsen satsa på MENSENs digitala kommunikation samt flera mensiga events!

VICE ORDFÖRANDE Frida

Frida har suttit i styrelsen sedan början av 2018. Det hon gillar med MENSEN är att det är en rörelse som driver både kampanjer, står upp för rättigheter hos den menstruerande, bryter normer och sprider kunskap för att alla ska fatta vad mens är. Så himla bra grej!

KASSÖR Ida

Efter att Ida såg att MENSEN hade studiecirklar om mens ville hon delta i en direkt. Ida har nu varit ledare för två; en i Malmö, och en i Borlänge. 2019 är Ida kassör och undrar vart den här accelererande mensaktivismen kommer att leda henne. Med all säkerhet mot en ljusare och härligare framtid!

ANDREKASSÖR Julia

Julia har gradvist blivit mer och mer mensaktivist de senaste åren då hon insåg hur fånig hon hade varit gällande mens. Hon började prata mer öppet om det, söka kunskap och så småningom hittade Julia till denna underbara organisation. Hon gick med i MENSEN för att hon ville hjälpa att få ut ordet till folk vare sig de aldrig kommer ha, har eller ska få mens. Ibland känns mens (och allt som hör till) som någon sorts mytologiskt varelse en inte bör prata om och det vill hon ändra på!

LEDAMOT Freja

Freja är inne på sitt fjärde år som styrelseledamot i MENSEN. Älskar allt som handlar om mens; menskunskap, menskonst och menaktivism bland annat. Pluggar fotografi om dagarna!

LEDAMOT Hedvig

Hedvig studerar en master i Globala studier vid Göteborgs universitet och intresserar sig för kopplingen mellan mensfrågor, global rättvisa och miljö. Hon engagerar sig också för hbtqai-rättigheter och en samhällsomställning för ett hållbart klimat. Ett av Hedvigs mål i livet är att sticka färdigt ett helt par sockor.

LEDAMOT Klara

Klara är utbildad statsvetare. Hon brinner för jämställdhet och menscykelhälsa och är bland annat engagerad i MENSENSs eventarbete.  

LEDAMOT Emy

Efter att i otaliga år pratat om mens i alla möjliga forum, formella som icke formella, blev MENSEN ett naturligt nästa steg för Emy att hålla på med mensaktivism på riktigt. Emy har en magisterexamen i internationellt humanitärt arbete där hon fokuserade på hur kvinnors menstruation framställs i humanitära kampanjer och intresserar sig speciellt och är engagerad i internationella kvinnorättsfrågor.

LEDAMOT Tamya

Tamya är utbildad miljövetare som har engagerat sig i kvinnors rättigheter, klimaträttvisa och MENS! Vill gärna prata mer om mens i vardagen och att skapa engagemang hos människor

MEDARBETARE

VERKSAMHETSUTVECKLARE Rebecka

Rebecka är en av grundarna av MENSEN, och har gjort mycket mensigt sen föreningen startade 2014. Hon jobbar både strategiskt och operativt med de olika delarna i MENSENs verksamhet. Becka har studerat globala studier, genus och kommunikation. Hon har tidigare arbetat med sexualupplysning och varit ideellt engagerad i frågor som rör klimatet, mänskliga rättigheter och feminism. Du kan kontakta Rebecka på rebecka.hallencreutz@mensen.se

PROJEKTLEDARE Klara

Klara jobbar som projektledare för Ett MENSkligare arbetsliv. 2016–2018 var hon engagerad som styrelseledamot i MENSEN. Utöver sitt engagemang i mensfrågor har Klara pluggat genusvetenskap och globala studier, och har ett generellt intresse för frågor som rör genus och kroppen. Du kan kontakta Klara på klara.rydstrom@mensen.se

STYRDOKUMENT