MENSKUNSKAP ÄR MAKT

MENSENs feministiska vision är ett samhälle där kunskapen om mens och menscykeln är så stor att negativa normer, tabun och myter kring menstruation inte begränsar livet för de personer som kommer att få, har, har haft eller aldrig kommer att menstruera. 

Alla ska få tillräcklig information och nödvändig kunskap om menscykelrelaterade frågor och den egna kroppen. Det ska finnas en infrastruktur som tar hänsyn till menstruerandes olika behov och tillgång till säkra mensprodukter. Personer ska kunna söka stöd och vård för menstruell ohälsa och få ett gott bemötande, oavsett sammanhang.  Det ska finnas ett öppet samtal om mens i skolan, på arbetsplatsen, i privatlivet och samhället i stort. Menstruation ska också vara en självklar dimension i det globala utvecklingsarbetet.

MENSEN grundades 2014 och organisationen är medlemstyrd samt religiöst- och partipolitiskt obunden. Alla är välkomna att bli medlemmar, läs mer under fliken ENGAGERA DIG eller kontakta MENSEN här.

 

 

MENSENs bakgrund

För att mensen ska komma måste ett ägg i äggstocken mogna och släppa från äggblåsan för att färdas genom äggledaren till livmodern där en näringsrik slemhinna av blod byggts upp. Så startar en menstruation! Organisationen MENSEN startade 2014 då ideella mensaktivistiska krafter mognade i Göteborg. 

MENSEN har alltid varit en mångfacetterad organisation som använder olika metoder för att prata om och öka kunskapen kring mens, MENSkliga rättigheter, menscykeln och menshälsa. Sedan starten har MENSEN arbetat med opinionsbildning, påverkansarbete, utbildningar, filmvisningar och olika konstnärliga uttryck sprida information, både på egen hand och i samarbete med andra.

Ett av MENSENs värdeord är normmedvetenhet vilket alltid är viktigt i verksamheten. Exempelvis används endast könsneutrala begrepp för att beskriva menstruation och mensanatomi, eftersom mens inte har något med könsidentitet att göra. MENSEN har framförallt arbetat i en svensk kontext men med ett globalt perspektiv och tycker det är viktigt att lyfta hur situationen ser ut för menstruerande världen över. 

Läs våra styrdokument nedan:

STYRELSEN 2020

MENSEN består av styrelsen tillsammans med verksamhetsutvecklare och projektanställda. 2020 består styrelsen av 8 ideellt engagerade mensaktivister med olika perspektiv på mensfrågor. De är bosatta runt om i landet Styrelsen väljs på årsmötet som är senast i februari varje år och alla får kandidera. Kontakta gärna MENSENs styrelse på  ordforande@mensen.se. 

Observera att ordföranden är ideellt engagerad och svarar i mån av tid. För brådskande ärenden; kontakta info@mensen.se. 

ORDFÖRANDE Freja

Mens är något som har intresserat Freja sedan hon var runt 14 år gammal! Hon älskar att snacka mens för att bryta menstabun samt att öka folks kunskaper. Freja plugga fotografi i Dublin och inkluderar gärna mens i sitt konstnärliga arbete som fotograf och skriver just nu på med sitt examensarbete på temat! Freja har varit engagerad i föreningen i 4 imponerande år och har drivit flera mensbildande studiecirklar!

KASSÖR Ida

Efter att Ida såg att MENSEN hade studiecirklar om mens ville hon delta i en direkt. Ida har nu varit ledare för två; en i Malmö, och en i Borlänge. 2019 är Ida kassör och undrar vart den här accelererande mensaktivismen kommer att leda henne. Med all säkerhet mot en ljusare och härligare framtid!

VICE KASSÖR Ingrid

Ingrid studerar till näringsterapeut med fokus på hormonhälsa. Hon brinner för menstruerandes rättigheter att få tillgång till information och nödvändig kunskap om mens- och hormonhälsa. Alla har rätt till en välfungerande hormonhälsa och enligt Ingrid ska menscykeln ses som en resurs (tecken på god hälsa och vitalitet!) och inte begränsa livet. Ingrid har sedan tidigare en magisterexamen i hållbart företagande och har under flera år arbetat med projekt som stöttar kvinnliga bönder i låginkomstländer.

Ledamot | Elsa

Elsa halkade in på MENSEN som informatör inom vårt barn- och ungdomsprojekt Mensmegafonen. Som informatör har hon varit ute och snackat mens i mellanstadieskolor och utbildat elever. Till vardags arbetar hon med marknadsföring, och ser fram emot sitt engagemnag i MENSEN som styrelseledamot!

LEDAMOT Hedvig

Hedvig studerar en master i Globala studier vid Göteborgs universitet och intresserar sig för kopplingen mellan mensfrågor, global rättvisa och miljö. Hon engagerar sig också för hbtqai-rättigheter och en samhällsomställning för ett hållbart klimat. Ett av Hedvigs mål i livet är att sticka färdigt ett helt par sockor.

LEDAMOT Emy

Efter att i otaliga år pratat om mens i alla möjliga forum, formella som icke formella, blev MENSEN ett naturligt nästa steg för Emy att hålla på med mensaktivism på riktigt. Emy har en magisterexamen i internationellt humanitärt arbete där hon fokuserade på hur kvinnors menstruation framställs i humanitära kampanjer och intresserar sig speciellt och är engagerad i internationella kvinnorättsfrågor.

LEDAMOT | Louise

Louise är 25 år och studerar folkhälsa. Hon har flerårig erfarenhet av
föreningsliv från exempelvis RFSU och YSAFE, och har mycket god styrelsevana.
Louise gillar att jobba med organisationsutveckling, eventplanering och sociala medier. 

MEDARBETARE

VERKSAMHETSUTVECKLARE Rebecka

Rebecka är en av MENSENs grundare, och har gjort mycket mensigt sen föreningen startade 2014. Becka har studerat globala studier, genus och kommunikation. Hon har tidigare arbetat med sexualupplysning och varit ideellt engagerad i frågor som rör klimatet, mänskliga rättigheter och feminism. Du kan kontakta henne på rebecka.hallencreutz@mensen.se

PROJEKTLEDARE | Sanna

Sanna jobbar som projektledare för Universell menskompetens – menskunskap för alla. Hon satt i styrelsen i mellan 2017 och 2019 där hon främst fokuserade på medlemsfrågor. Sanna tycker att upplysning som rör kropp och sexualitet är det bästa som finns och har mycket erfarenhet av ideellt engagemang kopplat till det. Hon är utbildad beteendevetare inom sociologi och psykologi. Du kan kontakta Sanna på sanna.vanno@mensen.se.