MENSKUNSKAP ÄR MAKT

MENSENs feministiska vision är ett samhälle där kunskapen om mens och menscykeln är så stor att negativa normer, tabun och myter kring menstruation inte begränsar livet för de personer som har mens.

Alla ska få tillräcklig information och nödvändig kunskap om menscykelrelaterade frågor och den egna kroppen. Det ska finnas en infrastruktur som tar hänsyn till menstruerandes olika behov och tillgång till säkra mensprodukter. Personer ska kunna söka stöd och vård för menstruell ohälsa och få ett gott bemötande, oavsett sammanhang.  Det ska finnas ett öppet samtal om mens i skolan, på arbetsplatsen, i privatlivet och samhället i stort. Menstruation ska också vara en självklar dimension i det globala utvecklingsarbetet.

MENSEN grundades 2014 och organisationen är medlemstyrd samt religiöst- och partipolitiskt obunden. Alla är välkomna att bli medlemmar, läs mer under fliken Engagera dig!

MENSENs BAKGRUND

MENSEN grundades 2014 och har alltid varit en mångfacetterad organisation som använder olika metoder för att prata om och öka kunskapen kring mens, MENSkliga rättigheter, menscykeln och menshälsa. Sedan starten har MENSEN arbetat med opinionsbildning, påverkansarbete, utbildningar, filmvisningar och olika konstnärliga uttryck för att sprida information, både på egen hand och i samarbete med andra.

Vi jobbar utifrån ett intersektionellt tänk. Exempelvis används endast könsneutrala begrepp för att beskriva menstruation och mensanatomi, eftersom mens inte har något med könsidentitet att göra. MENSEN har framförallt arbetat i en svensk kontext men med ett globalt perspektiv som belyser hur situationen ser ut för menstruerande världen över. 

MENSEN består av styrelsen tillsammans med verksamhetsutvecklare och projektanställda. 2020 består styrelsen av 8 ideellt engagerade aktivister med olika perspektiv på mensfrågor. Styrelsen väljs på årsmötet som är senast i februari varje år och alla får kandidera. Kontakta gärna MENSENs styrelse på ordforande@mensen.se. Observera att ordföranden är ideellt engagerad och svarar i mån av tid. För brådskande ärenden; kontakta info@mensen.se. 


STYRELSEN 2020

ORDFÖRANDE Emy

Efter att i otaliga år pratat om mens i alla möjliga forum, formella som icke formella, blev MENSEN ett naturligt nästa steg för Emy att hålla på med mensaktivism på riktigt. Emy har en magisterexamen i internationellt humanitärt arbete där hon fokuserade på hur kvinnors menstruation framställs i humanitära kampanjer och intresserar sig speciellt och är engagerad i internationella kvinnorättsfrågor.

Illustration: Hannele Fernström

VICE ORDFÖRANDE Rebecca

Rebecca kom in i styrelsen 2021 och sökte sig till mensen eftersom just mens är bland det häftigaste som finns enligt henne. Hon pluggar till genusvetare och har ett intresse för fysiologi och stigman kring menstruerande kroppar. Hon har tidigare många års erfarenhet av demokratiarbete i en av Sveriges största ungdomsorganisationer.

Illustration: Hannele Fernström

Illustration: Hannele Fernström

KASSÖR Linda

Att prata och lära sig om mens är något Linda inte kan få nog av. När hon hittade till MENSEN blev det solklart att att det är här hon ska vara. När Linda inte kassörar för MENSEN studerar hon genusvetenskap på Lunds Universitet.

Illustration: Hannele Fernström

VICE KASSÖR Ida

Efter att Ida såg att MENSEN hade studiecirklar om mens ville hon delta i en direkt. Ida har nu varit ledare för två; en i Malmö och en i Borlänge. 2019-2021 satt Ida som kassör och undrar vart den här accelererande mensaktivismen kommer att leda henne. Med all säkerhet mot en ljusare och härligare framtid!

LEDAMOT | Elsa

Elsa halkade in på MENSEN som informatör inom vårt barn- och ungdomsprojekt Mensmegafonen. Som informatör har hon varit ute och snackat mens i mellanstadieskolor och utbildat elever. Till vardags arbetar hon med marknadsföring och uppskattar att ha ett engagemang i MENSEN på fritiden!

Illustration: Hannele Fernström

LEDAMOT Freja

Mens är något som har intresserat Freja sedan hon var runt 14 år gammal. Hon älskar att snacka om mens för att bryta menstabun samt att öka folks kunskaper. Freja har pluggat fotografi i Dublin och inkluderar gärna mens i sitt konstnärliga arbete som fotograf och skriver just nu på med sitt examensarbete på temat! Freja har varit engagerad i föreningen i många år och har drivit flera mensbildande studiecirklar.

Illustration: Hannele Fernström

LEDAMOT Ellen

Ellen har en kandidat i mänskliga rättigheter, en master i internationell utveckling och management och ett starkt intresse för reproduktiv och sexuell hälsa och rättigheter (SRHR). Hon har skrivit uppsatser rörande sexualundervisning, sexpositivism, aborträtten och har arbetat med mensrättigheter och hälsa inom internationella utvecklingsprojekt och analyserat mensfrågan i kris och konfliktsituationer. Hon sökte sig till MENSEN för att föra en mensaktivism som kan bryta skadliga normer och öka välmåendet för alla som har mens!

Illustration: Hannele Fernström

LEDAMOT | Sofie

Sofie har en akademisk bakgrund inom medie- kommunikationsvetenskap och brinner för rättighetsfrågor, i synnerhet kvinnor och ungas rättigheter. Hon sökte sig till MENSEN för att hon vill vara del av en rörelse som bedriver mensaktivism på flera samhällsnivåer. Sofie har studerat kommunikationsvetenskap och freds- och konflikstudier och jobbar till vardags med kommunikation inom den ideella sektorn.

Illustration: Hannele Fernström


VI SOM JOBBAR PÅ MENSEN

PROJEKTLEDARE | Sanna

Sanna jobbar som projektledare för Universell menskompetens – menskunskap för alla. Hon satt i styrelsen i mellan 2017 och 2019 där hon främst fokuserade på medlemsfrågor. Sanna tycker att upplysning som rör kropp och sexualitet är det bästa som finns och har mycket erfarenhet av ideellt engagemang kopplat till det. Hon är utbildad beteendevetare inom sociologi och psykologi. Du kan kontakta Sanna på sanna.vanno@mensen.se.

Illustration: Hannele Fernström

Illustration: Hannele Fernström

VERKSAMHETSANSVARIG | Rebecka

Rebecka är en av MENSENs grundare och har gjort mycket mensigt sen föreningen startade 2014. Becka har studerat globala studier, genus och kommunikation. Hon har tidigare arbetat med sexualupplysning och varit ideellt engagerad i frågor som rör klimatet, mänskliga rättigheter och feminism. Du kan kontakta henne på rebecka.hallencreutz@mensen.se


STYRDOKUMENT

STADGAR | MANIFEST | POLICY SOCIALA MEDIER | INTEGRITETSPOLICY