Bakgrund & vision

MENSEN grundades 2014 och organisationen är medlemstyrd samt religiöst- och partipolitiskt obunden. Alla är välkomna att bli medlemmar, läs mer under fliken Engagera dig! MENSENs feministiska vision är ett samhälle där kunskapen om mens och menscykeln är så stor att negativa normer, tabun och myter kring menstruation inte begränsar livet för de personer som har mens. Alla ska få tillräcklig information och nödvändig kunskap om menscykelrelaterade frågor och den egna kroppen. Det ska finnas en infrastruktur som tar hänsyn till menstruerandes olika behov och tillgång till den typ av mensskydd en föredrar. Personer ska kunna söka stöd och vård för menstruell ohälsa och få ett gott bemötande, oavsett sammanhang.  Det ska finnas ett öppet samtal om mens i skolan, på arbetsplatsen, i privatlivet och samhället i stort. Menshälsa ska också vara en självklar dimension i det globala utvecklingsarbetet.

Sedan starten har MENSEN varit en mångfacetterad organisation som använder olika metoder för att prata om och öka kunskapen kring mens, MENSkliga rättigheter och menshälsa. Vi jobbar utifrån ett intersektionellt tänk och verksamheten utgår från en svensk kontext, men med ett globalt perspektiv som belyser hur situationen ser ut för menstruerande världen över. 

Organisationen

MENSEN består av en ideell styrelse tillsammans med anställd/a. Styrelsen väljs på föreningens högst beslutande organ vilket är årsmötet. Kontakta gärna MENSENs styrelse på ordforande@mensen.se. Observera att ordföranden är ideellt engagerad och svarar i mån av tid. För brådskande ärenden; kontakta info@mensen.se

Vi är MENSEN

Illustration: Hannele Fernström

Emy

ordförande

Efter att i otaliga år pratat om mens i alla möjliga forum, formella som icke formella, blev MENSEN ett naturligt nästa steg för Emy att hålla på med mensaktivism på riktigt. Emy har en magisterexamen i internationellt humanitärt arbete där hon fokuserade på hur kvinnors menstruation framställs i humanitära kampanjer och intresserar sig speciellt och är engagerad i internationella kvinnorättsfrågor.

Illustration: Hannele Fernström

Rebecca

VICE ORDFÖRANDE & TF KASSÖR

Rebecca kom in i styrelsen 2021 och sökte sig till mensen eftersom just mens är bland det häftigaste som finns enligt henne. Hon pluggar till genusvetare och har ett intresse för fysiologi och stigman kring menstruerande kroppar. Hon har tidigare många års erfarenhet av demokratiarbete i en av Sveriges största ungdomsorganisationer.

Illustration: Hannele Fernström

Rebecka

VERKSAMHETSANSVARIG

Rebecka är en av MENSENs grundare och har gjort mycket mensigt sen föreningen startade 2014. Becka har studerat globala studier, genus och kommunikation. Hon har tidigare arbetat med sexualupplysning och varit ideellt engagerad i frågor som rör miljön, mänskliga rättigheter och feminism. Du kan kontakta henne på rebecka.hallencreutz@mensen.se

Ellen

ledamot

Ellen har en kandidat i mänskliga rättigheter, en master i internationell utveckling och management och ett starkt intresse för reproduktiv och sexuell hälsa och rättigheter (SRHR). Hon har skrivit uppsatser rörande sexualundervisning, sexpositivism, aborträtten och har arbetat med mensrättigheter och hälsa inom internationella utvecklingsprojekt och analyserat mensfrågan i kris och konfliktsituationer. Hon sökte sig till MENSEN för att föra en mensaktivism som kan bryta skadliga normer och öka välmåendet för alla som har mens!

Sofie

ledamot

Sofie har en akademisk bakgrund inom medie- kommunikationsvetenskap och brinner för rättighetsfrågor, i synnerhet kvinnor och ungas rättigheter. Hon sökte sig till MENSEN för att hon vill vara del av en rörelse som bedriver mensaktivism på flera samhällsnivåer. Sofie har studerat kommunikationsvetenskap och freds- och konflikstudier och jobbar till vardags med kommunikation inom den ideella sektorn.

Olivia

ledamot

Olivia är bosatt i Umeå och arbetar deltid på Riksteatern Västerbotten som scenkonstkonsulent och pluggar en master i tillämpad kulturvetenskap. Olivia har följt MENSENs arbete under många år och ser styrelsearbete i föreningen som en möjlighet att arbeta med feminism och jämställdhetsarbete i praktiken.

Stina

ledamot

Stina arbetar som personlig tränare och fick höra talas om MENSEN via en av sina adepter. I sitt jobb har Stina specialiserat sig på träning och respons i relation till menscykeln, och hon föreläser även om detta. Stina har också erfarenhet av operativt styrelsearbete.

Emma

ledamot

Emma är bosatt i Stockholm och har stor vana av styrelsearbete, från ex. Popkollo och Musikerförbundet, och brinner för jämställdhetsfrågor. Hon har mångårig yrkeserfarenhet från musikbranschen, med stor vana att föreläsa, jobba med kommunikation och sociala media, projektledning och dessutom att bedöma projektbidragsansökningar och följa upp bidrag.