Mens ska ut ur trosan, in i offentligheten!

MENSEN arbetar för att få bort menstruationstabun och öka människors kunskap kring mens. Tabun, myter och okunskap exkluderar och begränsar menstruerande personer i sin vardag, därför måste de utmanas. Vårt mål är att utmana negativa och stereotypa attityder kring mens, öka kunskapen och förståelse för den egna och andras kroppar, och på så sätt få en förståelse för andras erfarenheter och livsvillkor.

Vår vision är ett jämställt samhälle utan menstabun där det finns en öppen och kunskapsbaserad syn på menstruation. Ett samhälle där menstruerande personer får sina behov tillgodosedda i vården och arbetslivet, där ingen behöver lida av sin mens i onödan, eller skämmas för sin menstruerande kropp.

Vi är en politiskt- och religiöst obunden medlemsorganisation vars högsta beslutande organ är årsmötet. Vill du engagera dig i MENSEN eller ställa en fråga? Kontakta oss här.

Vår bakgrund

MENSEN är en organisation startad 2013 av ideella krafter. MENSEN har varit, och är, en mångfacetterad organisation som använder olika tillvägagångssätt och uttryck för att närma sig mensfrågor.

Sedan starten har vi arbetat med opinionsbildning, påverkansarbete, utbildning och informationsspridning om mensfrågor, både på egen hand och i samarbeten med andra aktörer.

Vi har framförallt verkat i en svensk kontext, men med ett globalt perspektiv. Vi använder oss att könsneutrala begrepp eftersom mens inte har något med könsidentitet att göra. Det finns transmän som har mens och transkvinnor som inte har det.

Styrdokument

Vilka är vi?

MENSEN:s organisation 2018 består av styrelsen tillsammans med organisationssekreterare Rebecka Hallencreutz. Alla i styrelsen, 9 personer med olika infallsvinklar och perspektiv på mensfrågan, arbetar ideellt med styrelsearbetet. Vi ser dessutom mycket fram emot att snart börja samarbete med aktiva medlemmar runtom i landet.

Kontakta MENSEN:s styrelse och organisationssekreterare på info@mensen.se.

ORDFÖRANDE: Antonia Simon, Stockholm

Antonia har varit aktiv i organisationen sedan 2016. Hon har varit med och styrt upp våra mensbildande studiecirklar. Sedan januari 2018 är hon organisationens ordförande. Till vardags arbetar Antonia som projektledare inom civilsamhället.

VICE-ORDFÖRANDE: Klara Rydström, Oviedo och Göteborg

Har sin bas i Göteborg, men för närvarande bosatt i Spanien där hon studerar sista terminen på Erasmus Mundus Master’s Degree in Women’s and Gender Studies. Arbetar just nu med sin uppsats om transpersoners upplevelser av menstruation.

KASSÖR: Julia Lohaller, Örebro

Student, 24 år och bosatt i Örebro. Är aktiv feminist som brinner för jämställdhet.

ANDRE-KASSÖR: Frida Ågren, Malmö

Fridas spännande historia kommer inom kort!

LEDAMOT: Freja Blomstrand, Stockholm

Mycket mensnördig fotografistudent som för tillfället är bosatt i Dublin, Irland. Blomstrand har varit ledamot i MENSENs styrelse sen januari 2016 och trivs som menskoppen i livmodern. Har under sin tid som styrelseledamot bland annat varit ledare för tre olika studiecirklar i MENSENs regi, som då självklart hade tema mens. Feminist:ar, aktivist:ar och har sig online. Brinner för att snacka mens, helst så ofta det går! Älskar menskonst och har tidigare gjort ett stort fotoprojekt kring mens med målet att normalisera mens i vardagen.

LEDAMOT: Daniella Peri, London

Uppvuxen i Stockholm men bosatt i London. Peri brinner för mensskydd. Startade eget i april 2016 tillsammans Nova Hoffman Bermejo – Yoppie. En tjänst där en månadsvis kan beställa hem ekologiska tamponger. Peri tycker att menskliga rättigheter är livsviktigt och därför samarbetar Yoppie med en organisation i Kenya som delar ut mensskydd till behövande.

LEDAMOT: Sanna Thedvall, Stockholm

Studerar kring beteendevetenskap, genus och sexualitet på universitetet i Stockholm. Utöver MENSEN sitter Thedvall i styrelsen för universitetets HBTQIA+förening och är aktiv inom RFSU. Har tidigare även sysslat med menskonst och pyssel i form av broderade livmödrar och vulvor i lera.

LEDAMOT: Linnea Celik, Stockholm

Linnea är kommunikatör, folkhälsovetare specialiserad på sexuell och reproduktiv hälsa, samt grundare av Menstruation Museum. Född och uppvuxen i Stockholm, har hon studerat i Amsterdam och Istanbul, samt arbetat inom den ideella sektorn i Amsterdam och San Francisco. Intresset för att sprida kunskap har lett henne till kommunikation av folkhälsofrågor. Linnea brinner för att sprida kunskap om mens och tror stenhårt på att de-stigmatisering av mens leder till förbättrad menshälsa och livskvalitet för mensare.

LEDAMOT: Petra Thelin, Linköping

Studerar till läkare, men har för tillfället studieuppehåll för att se lite mer av Afrika. Totalt fascinerad av människans komplexa fysiologi, däribland såklart menscykeln och allt som hör till. Också aktiv i tjejjoursarbete på hemmaplan.

ORGANISTIONSSEKRETERARE: Rebecka Hallencreutz, Göteborg

Becka är en av grundarna av MENSEN, och har gjort mycket mensigt sen föreningen startade för 4 år sen. Som anställd jobbar hon dels med vårt projekt Mensbildning i grundskolan och som organisationssekreterare, vilket innebär att jobba operativt och strategiskt för att nå ut med MENSENs budskap, samt få föreningen att växa! Becka har studerat globala studier, genus och kommunikation. Hon har tidigare arbetat med sexualupplysning och varit ideellt engagerad i frågor som rör miljön, mänskliga rättigheter och feminism.

Mens ska ut ur trosan, in i offentligheten!

Med mensiga hälsningar,

MENSENS styrelse