PRESSMEDDELANDE 13 FEB 2018

Sedan november 2017 driver föreningen MENSEN – forum för menstruation ett MUCF-finansierat projekt för att utveckla metoder för menstruationsundervisning i grundskolan.

Projektets syfte är att ta fram lättillgängligt material och pedagogiska metoder för att lära grundskoleelever om menscykeln, mensrelaterade sjukdomar och besvär, samt en kort historik om sociologiska aspekter kring synen på menstruation. Projektteamet kommer att samarbeta med en skola i Nacka, där vi genomför pilotundervisning för en klass i årskurs 6. Eleverna kommer att ha ett stort inflytande på innehållet i undervisningen, de pedagogiska metoderna kommer att ha sin grund i skapande och samtal med eleverna.

Det är en rättighet att ha kunskap om sin kropp, och en förutsättning för att må bra i den. Tyvärr hamnar menskunskap ofta i skymundan eller viftas bort som oviktigt, vilket får negativa konsekvenser. En tystnadskultur som resulterar i mystifiering av mens och ökar det tabu som menstruationen idag är omgiven av. Det finns en utbredd uppfattning om att mens är någon en måste dölja till varje pris, vilket kan leda till skam- och äckelkänslor inför den egna och andras kroppar. Okunskapen som finns på alla nivåer i samhället leder till ohälsa och onödig rädsla – sjukdomar som inte behandlas, eller felbehandlas, menstruerande som oroar sig för sin mens men inte vågar söka hjälp. Eller ens vet att det finns hjälp att få.

Vi planerar att presentera ett resultat och ett material under hösten 2018 då materialet kommer tillgängliggöras för allmänheten digitalt. Vår förhoppning är att detta projekt bara är en början på ett långsiktigt arbete för att stärka utbildningsmaterial och metoder rörande mens, för flera åldersgrupper i såväl grund- som i för- och gymnasieskolan.

Projektet kan följas på vår hemsida, samt dyker upp i våra sociala medier:

Hemsida: www.mensen.se

Facebook: www.facebook.com/Mensenorg/

Instagram: mensen.se

 

Om du har funderingar eller frågor kring projektet:

Elin Danielsson, projektledare – mensmegafonen@mensen.se

Antonia Simon, ordförande för MENSEN – forum för menstruation – info@mensen.se