PRESSMEDDELANDE 9 FEBRUARI 2020

MENSEN utvecklar utbildningskonceptet “ett MENSkligare arbetsliv”
i samarbete med The Body Shop och fackförbund

Under 2020 kommer organisationen MENSEN att fortsätta utveckla material och metoder för utbildningar med fokus på arbetslivet. Konceptet innefattar bland annat den menscertifiering som lanserades 2019. Projektet genomförs i samarbete med fackförbund och The Body Shop.

“Vi är glada att kunna fortsätta det arbete vi påbörjat 2019! Menscertifieringen fick stort genomslag och nu strävar vi efter att nå ut till fler delar av arbetslivet” säger Klara Rydström, projektledare MENSEN.

Målet med projektet är att ta fram ett flertal olika utbildningsformat inom ramen för det övergripande konceptet “ett MENSkligare arbetsliv”. Utbildningskonceptet syftar till att skapa en arbetsmiljö där alla anställda är lika delaktiga och har samma möjligheter. Att visa hänsyn och respekt för att olika kroppar har olika behov minskar risken för en osund arbetsmiljö och ohälsa på jobbet.

I rollen som samarbetspartner kommer The Body Shop fungera som projektets pilotarbetsplats och bidra till utvecklingen av utbildningsinnehållet. Matilda Wiechel, Activism & Communications Manager, The Body Shop Svenska AB, ser positivt på samarbetet:

“Vi ser fram emot att bli ett av de första företagen som menscertifierar sig och att bidra till utvecklingen av det viktiga arbetet som organisationen MENSEN gör. The Body Shop är ett företag av kvinnor för kvinnor och det är dags att lyfta menstabun för alla som menstruerar, ett problem som vi kommer att adressera på många marknader inom en snar framtid.”

Genom en referensgrupp med representanter från fackförbund fokuserar MENSEN på att stärka de arbetsrättsliga och arbetsmiljömässiga delarna av utbildningsinnehållet. En av deltagarna är Malin Fröjmark, ombudsman på Akademikerförbundet SSR:

“För Akademikerförbundet SSR är mens en facklig fråga. Smärtor och andra problem kopplade till mens får återverkningar i arbetslivet i form av frånvaro, påverkan på inkomst och i längden även möjlig påverkan på pensionen. Att delta i MENSENs projekt och referensgrupp är ett sätt för oss som fackförbund att lyfta frågan om mens i arbetslivet och för att arbeta för lika villkor i arbetslivet.”

 

Vill du veta mer om projektet? Kontakta:
Klara Rydström, projektledare, MENSEN – forum för menstruation, klara.rydstrom@mensen.se

Om MENSEN – forum för menstruation:
Sedan 2013 arbetar MENSEN för att öka människors kunskap kring menscykeln och bryta tabun. Vi folkbildar och skapar opinion. Vi arbetar med olika sorters utbildningar om menstruation (mensbildning) som anpassas efter olika målgrupper och åldrar. Genom föreläsningar, debattartiklar, kampanjer, evenemang och våra sociala medier tar vi ställning och sprider information om menscykelrelaterade frågor till allmänheten. Läs mer på www.mensen.se

 

 

Här finns The Body Shops pressmeddelande kring samarbetet.