PRESSMEDDELANDE 9 JAN 2019

MENSENs projekt “Menscertifiering av arbetsplatser” har påbörjats

MENSEN – forum för menstruation mottog 2018 bidrag från Jämställdhetsmyndigheten för projektet med arbetsnamnet “Menscertifiering av arbetsplatser”. Projektgruppen kommer under 2019 ta fram ett utbildningskoncept som ska ge arbetsplatser kunskap och verktyg för att kunna integrera menstruation som en del av sitt ordinarie arbetsmiljöarbete.

Sedan 1 december 2018 arbetar projektgruppen, bestående av en projektledare anställd på 80 % och en projektassistent anställd på 20 %, med att ta fram material och metoder för att i framtiden kunna utbilda arbetsgivare och anställda kring frågor som rör menstruerande personer i arbetslivet. Inom ramen för projektet kommer utbildningen att genomföras på företaget Forza Football i Göteborg. MENSENs ambition är att utbildningen i ett senare skede ska anpassas till olika typer av branscher och att fler arbetsplatser ska certifieras.

 

MENSEN arbetar för att mensfrågor ska ges plats i både den privata sfären och offentliga samhällsområden. Människor tillbringar mycket tid på jobbet och det är av stor vikt att arbetsplatsen är anpassad efter olika menstruella – både fysiska och psykosociala – behov. Alla ska kunna känna sig trygga på sin arbetsplats.”
Antonia Simon, ordförande

 

Ökad kunskap om menstruation är ett viktigt verktyg för att stärka kvinnors och transpersoners deltagande och rättigheter i arbetslivet. Genom projektet vill MENSEN minska okunskap kring menstruerande kroppar och menstruell ohälsa samt slå hål på myter om att menstruation påverkar kompetens. Projektet syftar till att menstruation ska integreras som en självklar dimension i arbetet för en god arbetsmiljö. Efter att ha genomgått utbildningen förväntas arbetsgivare kunna identifiera och hantera problematiska mensrelaterade situationer. Problem och lösningar skiljer sig åt mellan branscher och arbetsplatser – det kan exempelvis handla om att säkerställa tillgången till toaletter eller att erbjuda flexibel arbetstid för personer med menstruell ohälsa. Projektet främjar hälsa och MENSENs förhoppning är att det således ska ge vinster för både arbetsgivare och anställda.

 

Det ligger i tiden. Debatten kring menstruation har blivit mer och mer konkret – vilka insatser kan vi göra för att förbättra árbetsmiljön för menstruerande personer? Vi ser liknande initiativ i andra länder med positiva resultat.”  

Klara Rydström, projektledare

 

“Under mina 6 år som VD och arbetsgivare har jag aldrig hört mina anställda prata om mens, vilket belyser det faktum att mens är tabubelagt. Jag är övertygad om att flera personer på min arbetsplats varit borta från jobbet pga PMS men de har inte känt sig trygga att säga detta till mig. Det är ett problem som vi vill lösa och som jag är övertygad att Menscertifieringen kommer hjälpa oss med.”

Patrik Arnesson, VD Forza Football

 

Projektet pågår fram till november 2019. Projektets utveckling och resultat kommer att delges löpande genom MENSENs hemsida och sociala medier.

 

Kontaktuppgifter

Antonia Simon, ordförande MENSEN – forum för menstruation, info@mensen.se

Klara Rydström, projektledare, klara.rydstrom@mensen.se