PRESSMEDDELANDE: KUNSKAP SKA VARA TILLGÄNGLIG

Kunskap ska vara tillgänglig

I puberteten händer det mycket nytt i kroppen, bland annat kommer den första
mensen. Många är pirriga inför den men några är oroliga. Anledningen till att barn
och unga känner oro kring mensen är ofta att de saknar kunskap och känner sig
oförberedda. Så ska det inte behöva vara!


För att öka kunskapen, skapa trygghet och förebygga barn och ungas oro har vi på
föreningen MENSEN med stöd av Allmänna arvsfonden tagit fram den faktaspäckade
hemsidan www.mensmegafonen.se. Där kan barn och unga, oavsett behov och
funktion, lära sig mer om mens på egen hand. Hemsidan innehåller till exempel ett
menskunskapsbibliotek, filmer om mensskydd, Mensmegafonens egna TikTok och
berättelser om hur det kan vara att få den första mensen.


På hemsidan finns också information om MENSENs mensstipendium som barn och
unga kan söka för att driva egna mensrelaterade projekt! Genom att de unga själva
skapar och driver projekt kan mensskydd bli tillgängliga, mensnormer vidgas och
menskunskapen öka, på sätt som passar barnens villkor och sammanhang.
Hemsidan har även en metodbank utformad för alla vuxna som vill ha stöd och
verktyg för att prata om mens med barn och unga. Den nås direkt via
www.menskompetens.se.

På vuxendelen av hemsidan finns till exempel en menshandbok, metodmaterial,
spel och affischer som kan underlätta samtal om mens i skolan eller på träningen
men också hemma eller inom vården. Hela hemsidan har dessutom funktionen krUX
som möjliggör direkta anpassningar av innehållet. Det är bra för den som till
exempel behöver större text, inte vill distraheras av bilder eller behöver hjälp att
hitta länkar, säger Sanna Vanno som är projektledare på MENSEN.
För mer information kika in på www.mensmegafonen.se eller
www.menskompetens.se eller hör av dig till projektledare Sanna Vanno. Det
kommande året ska projektet även åka på en Menskompetens-turné och inspirera
till hur olika verksamheter kan utveckla och använda sin menskompetens! Vill ni
göra något på detta är det bara att säga till! Vi hjälper gärna till med texter, bilder,
information eller intervjuer.


Vi hörs!
Universell menskompetens
Ett projekt som drivs av MENSEN med stöd från Allmänna arvsfonden
Sanna Vanno, projektledare
sanna.vanno@mensen.se, 073 26 710 30

Pressmeddelande som PDF kan laddas ner här.