PRESSMEDDELANDE – MENSKUNSKAP FÖR ALLA!

Allmänna Arvsfonden har beslutat att stötta projektet Universell Menskompetens – menskunskap för alla. Projektets mål är bland annat att skapa ett kunskapshöjande och tillgängligt material om mens för barn och unga med olika behov. Projektet startar nu under september och pågår i tre år.

Visionen är att barn och unga, oavsett funktionsförmåga, ska veta vad mens är. De ska veta vad mens innebär för olika personer och känna sig trygga i sin kropp och med sin kunskap. Projektet ska ta fram en hemsida, sociala medier, spel, affischer, bilder och filmer som riktar sig direkt till barn och unga. Dessutom produceras en metodhandbok med kompletterande material för vuxna som finns i barn och ungas närhet. Den ska innehålla olika verktyg och stöd för vuxna som pratar med unga om mens och kroppen. Materialet blir inkluderande och tillgänglig för alla genom universell utformning. Målet är att materialet ska fungera lika bra oavsett ålder, om de har en syn- eller hörselskada, läs- eller skrivsvårigheter, en NPF-diagnos eller en rörelsenedsättning.

Projektet kommer även att starta ett stipendium där unga själva kan söka pengar för att driva projekt om mens. Syftet är att skapa engagemang för mensfrågor och lust att lära om mens och kroppen genom självständiga initiativ. 

– Allmänna arvsfondens stöd för ideella organisationer är en unik möjlighet för oss att kunna skala upp verksamheten och nå ännu fler barn och unga. Vi har identifierat både att barn och unga vill lära sig mer och en brist på tillgängliga material för målgruppen. Det är vi otroligt stolta och glada över att kunna göra något åt, säger Sanna Vanno som leder projektet.

MENSEN har sedan 2014 arbetat mot menstabun och för att öka den generella menskunskapen i samhället. Efter att ha tagit fram ett metodmaterial för barn i åldrarna 9-12 inom projektet Mensmegafonen var det ett naturligt steg att starta projektet Universell Menskompetens. 

Läs mer om MENSENs verksamhet på www.mensen.se

För frågor kontakta projektledare Sanna Vanno

sanna.vanno@mensen.se

073-267 10 30