PRESSMEDDELANDE OM VÅR SIFO-MENSUNDERSÖKNING

Idag är det internationella mensdagen; en dag som instiftades av den tyska organisationen WASH United för att belysa de utmaningar som menstruerande personer möter runt om i världen, men också lösningar på de problem som finns. Tabun, skamkänslor, mensfattigdom och kunskapsluckor omgärdar denna naturliga kroppsfunktion. Det har länge saknats statistik för hur situationen ser ut i Sverige men idag offentliggörs resultatet från en unik nationell Sifoundersökning som kartlägger vad unga i åldrarna 16-21 har för erfarenheter av att ha mens.

Resultatet visar att det finns mycket att glädjas som till exempel att 95 procent av de tillfrågade uppgav att de alltid har råd att köpa mensskydd. Undersökningen ringar också in problematiska områden och ger vägledning om vad som behöver förbättras för att menshälsan ska öka. 

– Menscykeln, med allt vad den innebär, påverkar människor socialt, ekonomiskt och hälsomässigt. Mens får inte viftas bort som en privat fråga, säger Sanna Vanno, projektledare på den ideella föreningen MENSEN som beställt undersökningen. 

Av alla tillfrågade uppger en till två procent att de ofta saknat pengar till mensskydd. 

– Vi anser att det enda acceptabla är en nollvision. Ingen ska behöva leva i mensfattigdom. Några få procent kanske inte ser så mycket ut på papper men med tanke på att ett par miljoner av befolkningen har mens så rör det sig om väldigt många människor, säger Rebecka Hallencreutz, medgrundare till MENSEN.  

Vidare visade undersökningen att tjugo procent av de tillfrågade ofta tyckt att det är pinsamt att köpa mensskydd eller be att få låna ett. Endast sjutton procent höll helt med om att de hade tillräckligt med information om mens innan de fick sin första mens och nästan 1 av 5 hör ofta nedlåtande kommentarer om mens från omgivningen. 

– Undersökningen visar tydligt hur en kedja uppstår: otillräcklig kunskap i ung ålder, ovilja att prata om mens, vanligt att höra nedlåtande kommentarer och “skämt” om mens, inte alltid ha tillgång till mensskydd samtidigt som många tycker det är pinsamt att införskaffa. Det är relativt vanligt att tvingas ta till en nödlösning som till exempel toapapper eller blöda igenom för att man inte haft kunnat byta mensskydd. Det är klart att oro och stress uppstår som får konsekvenser i vardagen, säger Rebecka Hallencreutz, medgrundare till organisationen MENSEN. 

-Utan mensskydd känner jag mig begränsad, då jag är rädd att blöda igenom. Att ha tillgång till mensskydd är en stor trygghet, säger gymnasieeleven Elina 16 år från Lindesberg.

På kort tid har land efter land lagstiftat om gratis mensskydd i utbildningsväsendet efter att behovet visat sig vara stort, exempelvis i Kenya, England och Frankrike.

– Vi hoppas att Sverige följer efter. När vi möter skolelever i vår verksamhet för barn och unga har vi märkt hur stor deras oro är över att inte få tag på mensskydd vid behov. Detta bekräftas av undersökningen. Detta kan i förlängningen påverka koncentrationen, därför bör skolan erbjuda mensskydd och tillhandahålla mer menskunskap i så pass tidig ålder att de kan känna sig trygga i sin kropp när de kommer in i puberteten och får mens, säger Sanna Vanno projektledare på MENSEN.

Undersökningen ger en unik överblick över nuläget och vad som behöver förbättras. Målet är att menstruerande personer ska ha ha kunskap om kroppen, tillgång till mensskydd och bra toaletter. Det är en grundförutsättning för att alla ska kunna tillgodogöra sig utbildning och delta i arbetslivet och samhället på lika villkor. MENSENs arbete med att nå målet fortsätter! 

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av den ideella organisationen MENSEN, Totalt har Kantar Sifo genomfört 742 intervjuer bland kvinnor spritt över hela landet. Datainsamlingen genomfördes i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel mellan 20 april – 16 maj 2021.

Ladda ner Kantar Sifos rapport här!

Om MENSEN:

MENSEN är en ideell och partipolitiskt obunden förening med visionen om ett jämställt samhälle med en öppen och kunskapsbaserad syn på mens utan tabun och fördomar. Målet är att så kallade menskliga rättigheter tillgodoses: alla som har mens ska ha tillgång till och råd med mensskydd och kunskap om kroppen. Det ska också finns en infrastruktur som tar hänsyn till menstruerandes hygienbehov och stöttande normer i samhället.

Kontakt: 

Rebecka Hallencreutz, medgrundare och verksamhetsutvecklare på MENSEN: Mail: rebecka.hallencreutz@mensen.se | Telefon: 076 030 42 77

Intervjuförfrågningar och kontakt med Elina förmedlas genom Rebecka Hallencreutz.

Sanna Vanno, projektledare på MENSEN: Mail: sanna.vanno@mensen.se  |  Telefon 073 267 1030

Pressbilder:

Porträttbild Rebecka Hallencreutz (fotograf Ellika Henrikson)

Porträttbild Sanna Vanno (fotograf Ellika Henrikson)

Bild på Rebecka (t.v) och Sanna (t.h) (fotograf Ellika Henrikson)

Bild på Rebecka (t.h) och Sanna (t.v) (fotograf Ellika Henrikson)

Ladda ner pressmeddelandet som PDF här!