PRESSMEDDELANDE: VI LANSERAR #enmensentjänst

Organisationen MENSEN erbjuder gratis mensskydd för att motverka mensfattigdom i pandemins spår 

Menscykler stannar inte för pandemier. Alla som har mens behöver fortfarande mensskydd och det är inte självklart att alla har råd. Mensfattigdom är inget nytt men i kristider drabbas fler. Kampanjen #enmensentjänst erbjuder gratis mensskydd så långt lagret räcker till alla som är i behov av det.

Att inte få grundläggande menstruella behov tillgodosedda kallas för att leva i mensfattigdom. Det saknas entydiga siffror på exakt hur utbrett problemet är i Sverige, men vi vet att det går hand i hand med att leva i ekonomisk utsatthet. Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att 6% av Sveriges befolkning (570.000 människor),har en inkomst som inte täcker nödvändiga levnadskostnader, Ytterligare 1,4 miljoner människor lever med låg ekonomisk standard. 

Fattigdom är inte jämställd, kvinnor som grupp har sämre ekonomi än män. Mensskydd är en ofrivillig utgift för individen och den halvan av befolkningen som statistiskt sett har lägre inkomst får betala priset, säger Rebecka Hallencreutz, verksamhetsutvecklare på MENSEN och initiativtagare till kampanjen.

Vårens pandemi har gjort att många människor blivit permitterade, varslade eller uppsagda. Det sker en enorm ökning av arbetslösa och de som redan tidigare kämpade med ekonomin har fått det svårare.

– Vi i MENSEN kände som många andra gör just nu, att vi vill hjälpa till på något sätt. Vi sitter på ett stort lager engångsmensskydd som vi dels fått i spons, dels köpt in för att ha vid skolbesök. Med tanke på den rådande samhällssituationen tyckte vi att dom borde distribueras till människor som drabbas av mensfattigdom, fortsätter Rebecka.

Kampanjen #enmensentjänst innebär att privatpersoner kan beställa hem ett paket innehållandes valfritt mensskydd från MENSENs hemsida www.mensen.se, och nå ut till så många som möjligt som i detta nu har ett akut behov av mensskydd. Parallellt jobbar MENSEN långsiktigt för att uppmärksamma, motverka och få ett slut på mensfattigdomen.

 

Vill du veta mer om kampanjen? Kontakta:

Rebecka Hallencreutz, verksamhetsutvecklare & ansvarig för kampanjen, MENSEN – forum för menstruation, rebecka.hallencreutz@mensen.se | 0739 79 95 85

Klicka här för ladda ner PDF: Pressmeddelande #enmensentjänst.

Klicka här för pressbild på Rebecka Hallencreutz.

Se kampanjfilmen här.