MENSMEGAFONEN

Sedan början av November 2017 så driver MENSEN ett projekt som rör utbildning om mens. Det är finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och beräknas att pågå till november 2018 (men vi hoppas såklart att mensutbildingen lever vidare längre än så!). Projektets syfte är att ta fram lättillgängligt material och pedagogiska metoder för att utbilda grundskoleelever om menscykeln, mensrelaterade sjukdomar och besvär, samt en kort historik om sociologiska aspekter kring synen på menstruation.

Projektteamet kommer att samarbeta med en skola i Stockholm, där vi genomför pilotundervisning i elevgrupper. Eleverna har stort inflytande över processen! Vi lägger stor vikt vid varierande undervisningsmetoder där till exempel skapande är en viktig del. Vi är i precis i startgroparna med detta banbrytande projekt och kommer att uppdatera sidan kontinuerligt! En kan också följa projektet genom den här kategori-taggen på bloggen. 

Det är, som ni vet, en rättighet att ha kunskap om sin kropp, och en förutsättning för att må bra i den. Tyvärr hamnar menskunskap ofta i skymundan eller viftas bort som oviktigt. vilket får negativa konsekvenser. En tystnadskultur som resulterar i mystifiering av mens. Den utbredda uppfattningen om att det är någon en måste dölja till varje pris, som kan leda till skam- och äckelkänslor inför den egna och andras kroppar. Okunskapen som finns på alla nivåer i samhället leder till ohälsa och onödig rädsla – sjukdomar som inte behandlas, eller felbehandlas, menstruerande som oroar sig för sin mens men kanske inte vågar söka hjälp.

Vilka är vi som jobbar i projektet då? Jo! Projektledare Elin och projektassistent Becka! Vill du kontakta oss? Maila mensmegafonen@mensen.se!

Elin har en bakgrund som kulturvetare och hemslöjdskonsulent där hon bland annat varit med och utveckalt utbildningar för personer som vill jobba med slöjd tillsammans med barn. Hon har också ett stort intresse för sexualpolitiska frågor och har genom sin skapande profil bland annat haft två workshops i hur en kan göra fittor och kukar i lera. Tillsammans med en kurator på en skola i Uppsala har hon också gjort tampongdjur, stickers av trosskydd och annat mensrelaterat pyssel för att kunna öppna upp samtal kring menstruation.

Becka är en av grundarna av MENSEN, och har gjort mycket mensiga grejer genom åren. Till exempel föreläst, kampanjat, fixat evenemang, pratat mens i media och byggt upp MENSENs sociala medie-kanaler. Hon har en kandidat i globala studier och en master i kommunikation, men föredrar egentligen learning by doing framför att sitta i en skolbänk. Becka jobbar också som skolinformatör för RFSU, vilket innebär att hålla interaktiva föreläsningar för barn och ungdomar om kroppen, sex och relationer. Hon har även varit med och metodutvecklat RFSUs material för att anpassa det till ensamkommande på HVB-hem.

MENSBILDNING

Mensbildning är MENSENs högst prioriterade fråga. Vi tror att kunskapen om menstruation och menstruationsrelaterade problem behöver ökas och därför arbetar vi folkbildande genom att bland annat sprida mensinformation anordna föreläsningar och events. Vi har arbetat med att samla in åsikter och idéer från medlemmar, allmänhet och experter om vad en riktigt bra mensbildning ska innehålla och efter detta lanserat våra studiecirklar om mens! I oktober 2016 hade vi även en mensbildningsdag i Göteborg där mensexperten och barnmorskan Gun Rembeck föreläste om mensfysiologi.

Cirklarna körs i samarbete med Studiefrämjandet och har hittills genomförts i Göteborg, Stockholm och på distans. Cirklarna täcker fyra teman på fyra träffar: målet är att deltagarna ska bli experter på menskroppar, mensproblem, menshistoria och att se menstruation ur olika perspektiv. Vi letar tillsammans svar på frågor som: Hur var det nu menscykeln funkade? Varför finns mens ens? Vad är egentligen endometrios? Hur mensade de gamla grekerna? Hur görs mensaktivism i Uganda? Hur kan vi tänka mens i ett funktionalitetsperspektiv? Ett transperspektiv? Intersektionellt?

MENSBILDNING

JUST NU är vi i startgroparna för att medlemmar ska kunna hålla cirklar runtom i landet. Om du är intresserad av att hålla en studiecirkel i mensens regi kan du registrera ditt intresse här. Har du ytterligare frågor nås mensbildningsgruppen på mensbildning@mensen.se

ETT STORT TACK TILL

MENSCERTIFIERING

Vårt mål med det här menscertifieringsprojektet är att ge arbetsplatser konkreta åtgärder för att bli “mensvänliga” – utifrån arbetsplatsens förutsättningar och behov. Det kan till exempel innebära att man ser över sina rutiner för att se hur de kan anpassas för anställda med menstruell ohälsa för att undvika sjukdagar. Vi vill slå hål på myter om att mens påverkar kompetens, genom att utbilda om normer, förutfattade meningar, subtila strukturer och annat som påverkar hur vi ser på, och kategoriserar andra människor. Och informera om vikten av varför arbetsplatser bör vara fria från nedsättande “skämt” om mens och den menstruerande kroppen. Vi vill sprida kännedom om menssjukdomar och hur de påverkar kroppen. Dels för att det kan hjälpa någon med mensproblematik, dels för att öka förståelse för andras livssituation – den är inte samma för alla.

Mer information projektet kommer löpande! Och vill du vara delaktig i det så letar vi just nu efter en projektledare. Läs mer här!