MENSMEGAFONEN

 

MENSEN driver sedan november 2017 projektet Mensmegafonen som möjliggör menskunskap för barn och unga. Projektet finansierades initialt av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor men flyttades sedan över till Jämställdhetsmyndigheten under januari 2018.

Syftet med Mensmegafonen är att ta fram ett lättillgänligt och heltäckande material med medföljande pedagogiska metoder för att utbilda grundskoleelever om menscykeln, mensanatomi, menshälsa såväl som historiska och sociologiska aspekter av synen på menstruation. Ladda gärna ner Mensmegafonens första infomationsbok genom att klicka på någon av bilderna nedan!

FÄRG
SVARTVIT

Vill du veta mer eller har frågor om Mensmegafonen? Skriv till mensmegafonen@mensen.se!

I dagsläget finns utbildade mensinformatörer i Stockholm och Göteborg. Under 2019 kommer vi att fortsätta utbilda informatörer på geografiskt strategiska platser. Det möjliggör att fler skolor runt om i landet kan boka in ett besök av våra informatörer som utbildar eleverna i menskunskap! Arbetar du på en skola och vill ha besök av oss? Skicka iväg en intresseanmälan till mensmegafonen@mensen.se!

 

MENSBILDNING

Menskunskap är MENSENs högst prioriterade fråga. Detta eftersom korrekt kunskap om mens kan förhindra och förebygga tabu och fördomar kring menstruerande kroppar. Medan kunskap kan öka förståelsen och därigenom skapa en mer inkluderande och härligare värld för fler.

Menskunskap kan spridas på många olika sätt. I MENSENs mensbildande studiecirkar har information om mens historiskt, mens i olika kulturella sammanhang, menshälsa och mensanatomi samlats på ett ställe och gjorts lättillgänglig. Cirklarna har hållits sedan hösten 2016 i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge och online i samarbete med studieförbund.

Cirklarna hålls fyra eller fem gånger och behandlar olika aspekter av menstruationen. Cirkeldeltagarna vägleds av cirkelledaren i normmedvetna diskussioner kring menscykelns funktion, hur mens framställs i populärkulturen, vilka hormoner som påverkar kroppen, hur de gamla grekerna mensade och vilka mensbesvär som finns. Alla medlemmar kan vara cirkeldeltagare och cirkelledare! MENSEN har också utvecklat en detaljerad handbok med information och allt diskussionsunderlag som kan tänkas behövas för att hålla cirkeln. Dessutom får ledaren en kontaktperson i MENSEN som stöttar och hjälper till med allt från planering till utvärdering av mensbildningen.

MENSBILDNING

Undrar du något mer om MENSENs mensbildande studiecirklar, eller rent av är intresserad av att bli cirkelledare får du gärna kontakta oss och skriva “studiecirkel” i ämnesraden!

MENSCERTIFIERING

För att människor ska kunna få samma möjligheter och inte begränsas av normer och tabun behövs mer kunskap. Under hösten 2018 var menscertifiering av arbetsplatser ett omdiskuterat ämne då Jämställdhetsmyndigheten beviljade MENSEN en halv miljon för att ta fram metoder som kunde hjälpa arbetsplatser att bli mer mensvänliga.

Mellan december 2018 och oktober 2019 pågår projektet som vi just nu kallar Menscertifiering av arbetsplatser. Metoderna kommer arbetas fram i samarbete med Forza Football i Göteborg och kommer alla vara verktyg för att stärka menstruerandes situation i arbetslivet. Fokus kommer ligga på att utbilda kring menstruation, mensrelaterad ohälsa och hur menstruella normer och tabun kring kan påverka människors livsvillkor och arbetsmiljö i praktiken. Verktygen ska också innefatta konkreta tips på hur olika sorters arbetsplatser kan genomföra fysiska samt sociala och organisatoriska åtgärder för att skapa långsiktig effekt på menstruerandes arbetssituation.

Vill du och din verksamhet bli menscertifierad? Efter projektets slut vill vi menscertifiera fler arbetsplatser! Vill din arbetsplats anmäla sitt intresse? Fyll då i vårt formulär. Har du frågor? Kontakta projektledare på klara.rydstrom@mensen.se!

#mensautanmoms

Sedan januari 2018 har mensen drivit kampanjen #mensautanmoms i sociala medier. Kampanjens syfte var att göra människor uppmärksamma på att mensskydd beskattas med 25 % moms trots att EU sagt att länder själva får bestämma vilken momssats de vill använda. Exempelvis har restaurangbesök 12 % moms och en timme med en personlig tränare beskattas med 6 % moms.

Kampanjen resulterade i en upprop som överlämnades till jämställdhetsministern Lena Hallengren tillsammans med en korg mensskydd. Dessutom startade Apotek hjärtat sin kampanj “Har du moms eller?” under vilken de säljer bindor och tamponger utan moms och flera matbutiker slopade momsen på sina mensskydd.

 

Här kan du läsa uppdateringar och nyheter om kampanjen!