MENSMEGAFONEN

 

MENSEN driver sedan november 2017 projektet Mensmegafonen som möjliggör menskunskap för barn och unga. Projektet finansierades initialt av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor men flyttades sedan över till Jämställdhetsmyndigheten under januari 2018.

Syftet med Mensmegafonen är att ta fram ett lättillgänligt och heltäckande material med medföljande pedagogiska metoder för att utbilda grundskoleelever om menscykeln, mensanatomi, menshälsa såväl som historiska och sociologiska aspekter av synen på menstruation. Ladda gärna ner Mensmegafonens infomationsbok kostnadsfritt genom att klicka på någon av bilderna nedan! Vill du beställa fysiska exemplar finns de i vår webshop.

FÄRG
SVARTVIT

Vill du veta mer eller har frågor om Mensmegafonen? Skriv till mensmegafonen@mensen.se!

I dagsläget finns utbildade mensinformatörer i Stockholm och Göteborg. Under 2019 kommer vi att fortsätta utbilda informatörer på geografiskt strategiska platser. Det möjliggör att fler skolor runt om i landet kan boka in ett besök av våra informatörer som utbildar eleverna i menskunskap! Arbetar du på en skola och vill ha besök av oss? Skicka iväg en intresseanmälan till mensmegafonen@mensen.se!

 

STUDIECIRKLAR

Menskunskap är MENSENs högst prioriterade fråga. Detta eftersom korrekt kunskap om mens kan förhindra och förebygga tabu och fördomar kring menstruerande kroppar. Medan kunskap kan öka förståelsen och därigenom skapa en mer inkluderande och härligare värld för fler.

Menskunskap kan spridas på många olika sätt. I MENSENs mensbildande studiecirkar har information om mens historiskt, mens i olika kulturella sammanhang, menshälsa och mensanatomi samlats på ett ställe och gjorts lättillgänglig. Cirklarna har hållits sedan hösten 2016 i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge och online i samarbete med studieförbund.

Cirklarna hålls fyra eller fem gånger och behandlar olika aspekter av menstruationen. Cirkeldeltagarna vägleds av cirkelledaren i normmedvetna diskussioner kring menscykelns funktion, hur mens framställs i populärkulturen, vilka hormoner som påverkar kroppen, hur de gamla grekerna mensade och vilka mensbesvär som finns. Alla medlemmar kan vara cirkeldeltagare och cirkelledare! MENSEN har också utvecklat en detaljerad handbok med information och allt diskussionsunderlag som kan tänkas behövas för att hålla cirkeln. Dessutom får ledaren en kontaktperson i MENSEN som stöttar och hjälper till med allt från planering till utvärdering av mensbildningen.

MENSBILDANDE STUDIECIRKLAR

Undrar du något mer om MENSENs studiecirklar, eller rent av är intresserad av att bli cirkelledare får du gärna kontakta oss och skriva “studiecirkel” i ämnesraden!

MENSCERTIFIERING

Kunskap är nyckeln till ett MENSKligare arbetsliv där alla är delaktiga och har samma möjligheter. En arbetsmiljö som inte tar hänsyn till att människor har olika kroppar, och olika behov, riskerar att ha en negativ påverkan på individens arbete och livsvillkor. Vi vill att frågor som rör menscykeln, och menstruerande personer, ska bli en självklar dimension av arbetsmiljöarbetet. 

Under 2019 har vi därför arbetat med att ta fram en s.k. menscertifiering. Genom att ge arbetsplatser kunskap om menstruation, och verktyg att förbättra situationen för menstruerande personer på arbetsplatsen bidrar vi till ett inkluderande och jämställt arbetsliv. Menscertifieringen har utvecklats i samarbete med företaget Forza Football, som också är den första arbetsplatsen att certifieras.

2020 vill vi vidareutveckla våra metoder och nå ut till fler delar av arbetslivet! Vill din arbetsplats anmäla sitt intresse? Fyll då i vårt formulär. Har du frågor? Kontakta info@mensen.se!


“Menstrual-proofing workplaces” is a 2019 pilot project run by MENSEN and funded by the Swedish Gender Equality Agency. In collaboration with the company Forza Football, Gothenburg, MENSEN has developed a menstrual certification
concept. The certification provides workplaces with menstrual knowledge and tools to implement menstruation as a dimension in their work with health and safety at the workplace. In 2020, we hope to reach out to more companies!
Do you want more information in English? Contact
info@mensen.se

#mensautanmoms

Sedan januari 2018 har mensen drivit kampanjen #mensautanmoms i sociala medier. Kampanjens syfte var att göra människor uppmärksamma på att mensskydd beskattas med 25 % moms trots att EU sagt att länder själva får bestämma vilken momssats de vill använda. Exempelvis har restaurangbesök 12 % moms och en timme med en personlig tränare beskattas med 6 % moms. Vi vill samtidigt lyfta fram att mensskydd är en nödvändighet. Alla ska ha tillgång till bra menskydd oavsett ekonomiskt status.

Kampanjen resulterade i en upprop som överlämnades till jämställdhetsministern Lena Hallengren tillsammans med en korg mensskydd. Dessutom startade Apotek hjärtat sin kampanj “Har du moms eller?” under vilken de säljer bindor och tamponger utan moms och flera matbutiker slopade momsen på sina mensskydd.

 

Här kan du läsa uppdateringar och nyheter om kampanjen!