MENSEN är en religiöst och partipolitiskt obunden, demokratisk och feministisk förening. Vårt syfte är att verka för att menskliga rättigheter realiserar och att mensrelaterade frågor belyses och ses som en självklar del i jämställdhetsarbete. Alltid med ett intersektionellt tänk. Vi är en mångfacetterad organisation med bred verksamhet, som tror på samverkan mellan olika aktörer för att nå våra mål. Vi använder olika tillvägagångssätt och metoder som anpassas efter målgruppen, det ska vara lätt för mottagaren att lära sig nytt och utmana invanda tankemönster. Läs mer om våra olika projekt på respektive flik.