Ett MENSkligare arbetsliv

“I restaurangbranschen har man inte möjlighet att gå på toa när man vill, speciellt de tider då bemanningen är låg, vilket gör det svårt om man behöver byta mensskydd eller liknande.”

“Det är känsliga frågor att ta upp och jag upplever att jag har en chef som inte riktigt förstår situationen även om jag är öppen med att jag har endometrios och de problem som uppstår pga det.”

Tillsammans med arbetsgivare, anställda och fackligt engagerade skapar vi ett MENSKligare arbetsliv där alla är delaktiga och har samma möjligheter. Om arbetsmiljön inte tar hänsyn till att människor har olika kroppar och olika behov riskerar det att ha en negativ påverkan på individens arbetsprestation och mående. Frågor som rör menscykeln och menstruerande personer ska vara en självklar dimension av arbetsmiljöarbetet i alla verksamheter. Materialet lanseras i sin helhet i slutet på 2020.

Genom att jobba med mensfrågor...

  • Främjar ni medarbetarnas hälsa och välmående
  • Bidrar ni till ett inkluderande och jämlikt arbetsklimat
  • Stärker ni arbetsgivarvarumärket och attraherar medarbetare

Vill ni också skapa förändring? MENSEN kommer snart att erbjuda interaktiva utbildningar och processledning till små och stora företag och organisationer. Alla våra utbildningspaket har arbetsplatsen som utgångspunkt och berör frågor om mens & menscykeln, normer och jämställdhet. Lansering sker i slutet på 2020.

Vårt arbete med de här frågorna startade 2019, då vi utvecklade ett så kallat certifieringskoncept. En menscertifiering är en process bestående av flera steg,  där arbetsgivare och anställda utbildas och får skräddarsydd handledning i hur arbetsmiljön kan förbättras utifrån ett mensperspektiv. Under 2020 har driver vi projektet “ett MENSkligare arbetsliv” där vi satsar på att bredda konceptet. 
I tillägg till menscertifieringen tar vi fram vi ytterligare utbildningspaket, däribland material riktat mot fackförbund och skyddsombud. Detta år samarbetar vi även med The Body Shop, vars huvudkontor menscertifieras.

Vill du att din arbetsplats ska menscertifieras? Är du HR-ansvarig och vill du att vi ska hålla en utbildning för din avdelning?Har du frågor om projektet? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig.