Kunskap är nyckeln till ett MENSKligare arbetsliv där alla är delaktiga och har samma möjligheter. En arbetsmiljö som inte tar hänsyn till att människor har olika kroppar och olika behov riskerar att ha en negativ påverkan på individens arbete och livsvillkor. Vi vill att frågor som rör menscykeln och menstruerande personer ska bli en självklar dimension av arbetsmiljöarbetet. Syftet med projektet är att ge arbetsplatser kunskap om menstruation och hur det kan påverka kroppen och vardagen, och verktyg att förbättra situationen för menstruerande personer på arbetsplatsen. Följ oss på sociala medier och läs uppdateringar på Aktuellt för nyheter om projektet! 

Projektet startade 2019 under arbetsnamnet “menscertifiering av arbetsplatser”, då vi utvecklade ett så kallat certifieringskoncept och samarbetade med appföretaget Forza Football. Under 2020 kommer vi att vidareutveckla och bredda koncept och metoder för att nå ut till fler delar av arbetslivet. 

Vill du att din arbetsplats ska utbildas? Har du frågor om projektet? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig.