Tillsammans med arbetsgivare, anställda och fackligt engagerade skapar vi ett MENSKligare arbetsliv där alla är delaktiga och har samma möjligheter. Om arbetsmiljön inte tar hänsyn till att människor har olika kroppar och olika behov riskerar det att ha en negativ påverkan på individens arbetsprestation och mående. Frågor som rör menscykeln och menstruerande personer ska vara en självklar dimension av arbetsmiljöarbetet i alla verksamheter. Materialet lanseras i sin helhet i början på 2021. Samtliga PDF:er är anpassade för Talande Webb och går att få upplästa.

Genom att jobba med mensfrågor…

Främjar ni anställdas hälsa

Bidrar ni till ett inkluderande och jämställt arbetsklimat

Stärker ni arbetsgivarvarumärket och attraherar medarbetare

Satsar ni på verksamhetens lönsamhet, eftersom jämställda arbetsplatser där anställda trivs och har god hälsa är mer produktiva


FÖR FACKFÖRBUND

Vill ni grotta ner er i mer forskning rekommenderar vi resursen Menstrual Health Hub Hive – en stor kunskapsbank som samlat rapporter, artiklar, studier m.m om mensfrågor i alla möjliga områden.


FÖR SKYDDSOMBUD

INFORMATIONSFILM: TA MENSSTEGEN!

Klicka på de tre små punkterna till höger på videorutan för att lägga till undertexter.

INFOFLYER: MENSSTEGEN

I flyern listas 3 steg ni bör ta för i riktningen mot ett MENSkligare arbetsliv. Passar perfekt att sätta upp i fikarummet och sätta igång diskussioner om hur det ser ut på just er arbetsplats och var på mensstegen ni befinner er. Du kan ladda ner den som pdf eller beställa ett gäng mot en frakt- och hanteringsavgift i vår webshop!

CHECKLISTA SKYDDSROND

Arbetsplatser ser olika ut – målet är inte att kunna bocka av varje ruta. Listan är tänkt som ett verktyg för att göra en nulägesanalys och hitta möjliga förbättringar på er arbetsplats utifrån de förutsättningar som finns!


FÖR ARBETSPLATSER

MENSEN kommer snart att erbjuda interaktiva utbildningar och processledning till små och stora företag och organisationer. Alla våra utbildningspaket har arbetsplatsen som utgångspunkt och berör frågor om mens, menscykeln, normer och jämställdhet. Lansering sker i i början på 2021.

Vårt arbete med de här frågorna startade 2019, då vi utvecklade ett så kallat certifieringskoncept. En menscertifiering är en process bestående av flera steg, där arbetsgivare och anställda utbildas och får skräddarsydd handledning i hur arbetsmiljön kan förbättras utifrån ett mensperspektiv. I början på 2020 sjösatte vi fortsättningsprojektet “ett MENSkligare arbetsliv” där vi har breddat och utvecklat konceptet. 


Vi har en menscertifiering 🖤

“En fantastisk utbildning som alla borde gå. Superintressant och lärorikt!”

“Egentligen tycker jag det här ska ingå som en del i en arbetsmiljö, jämställdhets- och ledarskapsutbildning hos oss. Ämnet är en del av allt detta.”

I have learned so many things after attending MENSENs presentation. I hope more people, at all levels of society, can have the opportunity to have more knowledge about menstruation and get the understanding that it can contribute to improve everyone’s life.

“Så viktigt ämnen och känner mig stolt att vi på The Body Shop är en av de första som gör detta 👏🏼”