Sedan januari 2018 har mensen drivit kampanjen #mensautanmoms i sociala medier. Kampanjens syfte är att göra människor uppmärksamma på att mensskydd beskattas med 25 % moms trots att EU sagt att länder själva får bestämma vilken momssats de vill använda. Exempelvis har restaurangbesök 12 % moms och en timme med en personlig tränare beskattas med 6 % moms. Vi vill samtidigt lyfta fram att mensskydd är en nödvändighet. Alla ska ha tillgång till bra menskydd oavsett ekonomiskt status.

Länder som slopat eller sänkt “mensmomsen”:

Rwanda

Tyskland

Indien

Kenya

Frankrike

Sydafrika

Kanada 

Irland

Storbritannien 

Australien 

Ett antal stater i USA