Studiecirklar & homeparties

Menskunskap är MENSENs högst prioriterade fråga. Detta eftersom korrekt kunskap om mens kan förhindra och förebygga tabu och fördomar kring menstruerande kroppar. Medan kunskap kan öka förståelsen och därigenom skapa en mer inkluderande och härligare värld för fler.

Menskunskap kan spridas på många olika sätt. I MENSENs mensbildande studiecirkar har information om mens historiskt, mens i olika kulturella sammanhang, menshälsa och mensanatomi samlats på ett ställe och gjorts lättillgänglig. Cirklarna har hållits sedan hösten 2016 i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge och online i samarbete med studieförbund.

Cirklarna hålls fyra eller fem gånger och behandlar olika aspekter av menstruationen. Cirkeldeltagarna vägleds av cirkelledaren i normmedvetna diskussioner kring menscykelns funktion, hur mens framställs i populärkulturen, vilka hormoner som påverkar kroppen, hur de gamla grekerna mensade och vilka mensbesvär som finns. Alla medlemmar kan vara cirkeldeltagare och cirkelledare! MENSEN har också utvecklat en detaljerad handbok med information och allt diskussionsunderlag som kan tänkas behövas för att hålla cirkeln. Dessutom får ledaren en kontaktperson i MENSEN som stöttar och hjälper till med allt från planering till utvärdering av mensbildningen.

Undrar du något mer om MENSENs studiecirklar, eller rent av är intresserad av att bli cirkelledare får du gärna kontakta oss!