SKRIV PÅ FÖR EN MENSKLIGARE SKOLA

Som en del av kampanjen #enmenskligareskola har vi startat ett upprop för att gratis mensskydd i skolor ska bli lag!

Enligt skollagen ska alla skolor ta hänsyn till elevers olika behov och sträva efter att uppväga för skillnader som kan påverka utbildningen. Barn och unga lever i hög grad på villkoren av vad deras föräldrar och övriga omgivning kan och vill ge dem, både fysiskt och socialt. Att erbjuda mensskydd på skolor är ingen universallösning mot de hinder socioekonomisk utsatthet i kombination med begränsande menstabun innebär, men det är ett viktigt steg för att göra skolan än mer jämställd och rättvis, samt skapa jämlika förutsättningar för alla elever.

Genom det här uppropet kräver vi:

  • att utbildningsdepartementet uppmuntrar och hjälper kommuner att genomföra systematiska tester av hur man bäst kan erbjuda skolelever mensskydd
  • att utbildningsdepartementet utvärderar och utreder möjligheterna att på nationell nivå påverka skolor att erbjuda sina elever mensskydd