SKYDDSOMBUDENS DAG 2022

Ni vet väl att vi har en broschyr för hur man kan implementera mensperspektivet i sin roll som skyddsombud – och varför ska en göra det? Jo för att om arbetsmiljön inte tar hänsyn till att människor har olika kroppar och olika behov riskerar det att ha en negativ påverkan på individers arbetsprestation, mående och närvaro

Dagen infaller årligen på onsdagen under EUs arbetsmiljövecka vecka 43. Det är ett tillfälle att uppmärksamma skyddsombuden och deras viktiga roll på arbetsplatsen.

Veckan till ära är det gratis att beställa Menstegen-flyern i vår webshop! Där listas 3 steg arbetsplatsen bör ta i riktningen mot ett MENSkligare arbetsliv. Passar perfekt att sätta upp i fikarummet och sätta igång diskussioner!