SKYDDSOMBUDETS DAG

Ett skyddsombud ska representera de anställda och har till uppgift att upptäcka brister i arbetsmiljön, påtala dem för arbetsgivaren och föreslå lösningar. Idag vill vi uppmärksamma och hylla alla skyddsombud lite extra och deras viktiga roll på arbetsplatsen, och såklart påminna om det #ettmenskligarearbetsliv-material vi har tagit fram specifikt för skyddsombud:

En handbok som ger stöd och råd i hur man kan implementera mensfrågor i sitt uppdrag som skyddsombud, finns på både svenska och engelska.

En mensstege-flyer som passar perfekt att lägga ut i fikarummet för att få igång ett samtal.

En kort informationsfilm (på svenska men finns textas på engelska).

En checklista för skyddsronder.

Allt finns kostnadsfritt här!