SPLITTERNY MENSFORSKNING FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Folkhälsomyndigheten släppte nyss en intervjustudie med unga vuxna om erfarenheter av mens och menscykeln. De kom fram till att:

🩸 Stigma och normer begränsar individers så kallade menstruella hälsolitteracitet, alltså kunskap om kroppen och mens. Kunskapsbrist gör att positiva upplevelser av menstruationen förhindras. Deltagarna hade velat se mer kunskapsspridning i skolan.

🩸Stigma och normer kring genus och mens leder till anpassade beteenden. T. ex. att avstå från vissa aktiviteter eller att be om information.

🩸 Livsvillkor påverkar upplevelser av menshälsa och tillgång till kunskap. Exempelvis har familjekonstellationer under uppväxten spelat roll gällande emotionellt stöd och kunskapsnivå. Ålder, könsidentitet, etnicitet och migrationserfarenhet påverkar mensupplevelsen.

Studien lyfter att det behöver mer forskning på Mer kunskap och studier behövs kring hur menscykeln påverkar livskvalité , skolgång och allmän hälsa – framförallt

bland personer med migrationserfarenhet, funktionsnedsättningar och. hbtqi-personer.