TEMAVECKA: MENSCERTIFIERING

Nu lider projekttiden mot sitt slut och vi har därför haft en vecka med tema: menscertifieringprojektet och dess resultat på vår Instagram. Klicka in dig på @mensen.se för att läsa alla inlägg!

Sammanfattningsvis handlar menscertifieringen om att vi utbildar anställda och ledning i frågor kring mens och ger verktyg för att kunna implementera ett mensperspektiv på arbetsplatsen. Det handlar både om fysiska och psykosociala aspekter och målet är att möjliggöra fullt arbetsdeltagande. MENSEN vill nu bredda verksamheten som fokuserar på menshälsa i arbetslivet, bl.a genom att identifiera specifika behov och lösningar inom olika branscher. Vi söker just nu finansiering för att kunna realisera planerna. Målet är att skapa en paraplyverksamhet inom organisationen som går under arbetsnamnet “Ett MENSkligare arbetsliv”. Vi är hoppfulla inför framtiden och att alla ska kunna jobba på en MENSkligare arbetsplats!

Nedan ser du ett filmklipp med veckans bilder:

https://www.facebook.com/Mensenorg/videos/1257657867769811/