TEXT OM BEGREPPET “MENSTRUERANDE” – FÖRTYDLIGANDE

I fredags droppade det in några upprörda DMs och kommentarer rörande vår text om begreppet menstruerande. Vi var kanske inte så tydliga som vi hoppades och utvecklar vår ståndpunkt vidare. Vi uppmuntrar till dialog vid olika åsikter så länge det görs sakligt och respektfullt. Kritisera, kommentera, diskutera konstruktivt, men vårt kommentarsfält är ingen plats för att vara elak och nedlåtande.

Vi vände oss emot att Wallström helt dömde ut “menstruerande” som begrepp –  och felaktigt tolkade ordet som att avsikten är att radera ordet kvinna och tvinga alla kvinnor att numera identifiera sig som menstruerande – något som inte stämmer alls. 

Att vi tycker att “menstruerande” är ett bra samlingsnamn för personer som har mens betyder INTE att vi vill att det ska bli en ny könsidentitet som ersätter “kvinna” i alla sammanhang överallt. Mens definierar inte vem du är, en människa är uppenbart så mycket mer än en menscykel. Om kvinnor som läste inlägget i fredags tolkade det det som att vi tycker att vi har något att säga till om rörande folks könsidentitet så är det ett enormt missförstånd. Det enda vi menade var att “menstruerande” är ett lämpligt kompletterande ord som kan användas i sammanhang där mensfrågor och menstruella behov diskuteras.   

Vi känner inte alla följare personligen. I vårt arbete gör vi informationen så faktabaserad och värdeneutral som möjligt och låter mottagaren själv ha rätt till sin upplevelse och sina känslor. Det finns inget rätt och fel att känna inför mens – en del känner ingenting, andra upplever det som en spirituell upplevelse och vissa tycker att det är jättejobbigt att ha mens. 

Vi har absolut noll intresse av att sudda ut ordet kvinna eller erfarenheter av att leva som kvinna som i en patriarkal värld med allt vad det innebär. Som det står i våra stadgar är vår värdegrund intersektionell feminism. Vi är mycket väl medvetna om att det globala menstabut som finns har sina rötter i patriarkatet, och dess behov av att hierarkisera kroppar, attribut och beteenden för att sedan kunna värdera – där det kvinnligt kodade värderas lägst och underordnat mannen/det manliga. Det är inget vi försöker mörka eller sudda ut. Tvärtom utbildar vi om det på föreläsningar, det finns ett helt avsnitt i vårt studiecirkelmaterial om detta m.m. Det är viktigt att se på historien för att förstå varför det är som det är i nutiden. Att vi är intersektionella innebär att vi ser fler förtryckande system, såsom sexistiska, rasistiska, transfoba och funkofoba – dessa hänger ihop och samverkar med varandra, både på samhällsnivå som inom en enskild individ. Och när det kommer till just tal och språk om menstruation så har transpersoner varit – och är fortfarande på många sätt – extremt exkluderande. Det tycker vi är fel.

Vi är en förening som jobbar med att sprida kunskap om mens och vill främja menskliga rättigheter, vi tycker att alla ska ha kunskap om mens – oavsett könsidentitet, så i våra  kanaler och infomaterial använder vi ett språk som inkluderar alla. Gemensamt för menstruerande personer är att alla bör få sina menskliga rättigheter tillgodosedda – vilket innebär gratis mensskydd, fullgod kunskap om kroppen, bra ”menstruell infrastruktur” (alltså lämpliga toaletter+rent vatten och tvål+sopkorgar för att slänga använda mensskydd) och att slippa tabun och mensskam. Vår ståndpunkt är att inkludera alla, både cis- och transpersoner, och vi bidrar gärna med information och kunskap om varför detta är viktigt. Ställ gärna frågor och ge konstruktiv kritik. Vi kommer fortsätta att kämpa för alla menstruerandes rättigheter oavsett könsidentitet.

För dig som vill lära dig med om frågor kring kön och könsidentitet, trans och cis, m.m. rekommenderar vi RFSL:s sida www.transformering.se och föreningen www.transammans.se.