VÅR VERKSAMHET

MENSEN är en religiöst och partipolitiskt obunden, demokratisk och feministisk förening. Vårt syfte är att verka för att menskliga rättigheter realiserar och att mensrelaterade frågor belyses och ses som en självklar del i jämställdhetsarbete. Vi är en mångfacetterad organisation med bred verksamhet, som tror på samverkan mellan olika aktörer för att nå våra mål. Vi använder olika tillvägagångssätt och metoder som anpassas efter målgruppen, alltid med ett intersektionellt tänk. Läs mer om våra olika projekt och arbetsområden på respektive flik!

ETT MENSKLIGARE ARBETSLIV

Skapa ett MENSkligare arbetsliv med hjälpa av vårt material! Frågor rör menscykeln och menstruerande personer bör vara en självklar dimension av arbetsmiljöarbetet i alla verksamheter. Arbetsplatser måste ta hänsyn till att människor har olika kroppar och behov för att inte riskera en negativ påverkan på individens arbetsprestation och mående.

EN MENSKLIGARE SKOLA

Det är dags att gratis mensskydd blir en självklarhet på svenska skolor. Tillsammans med Sveriges elever organiserar vi oss och skapar en MENSKligare skola där alla har samma möjligheter och ingen elev hålls tillbaka av mensfattigdom eller tabun! På den här sidan finns olika verktyg för hur en dels kan driva på för gratis mensskydd på sin skola, dels påverka politiker att göra det till en lag.

UNIVERSELL MENSKOMPETENS

Alla barn och unga, oavsett funktionsförmåga, ska veta vad mens är och känna sig trygga i sin kropp och kunskap. Inom det arvsfondsfinansierade projektet Universell Menskompetens har vi tagit fram kunskapshöjande och tillgängligt material om mens för barn och unga med olika behov, inklusive ett kompletterande material för vuxna som finns i barn och ungas närhet.

MENSMEGAFONEN

Mensmegafonen möjliggör menskunskap för elever i grundskolan. Inom verksamheten har vi tagit fram en heltäckande informationsfolder som riktar sig till målgruppen. Skolor kan även boka ett besök av våra “mensinformatörer” som håller ett menskunskapspass med en eller flera klasser.

VÅRT ARBETE MOT MENSFATTIGDOM

Mensffatigdom får konsekvenser både för individen och för hela samhället och måste motverkas. Att vara drabbad av mensfattigdom innebär att en inte har tillgång till trygga och hygieniska mensskydd och inte kan sköta sin mens på ett hygieniskt sätt på grund av dålig ekonomi. Läs mer om vad vi gör för att bekämpa problemet!

FÖRELÄSNINGAR & FOLKBILDNING

Boka oss om du vill lära dig mer om mensfysiologi och hälsa, mens som jämställdhetsfråga, mens ur ett globalt, historiskt eller sociologiskt perspektiv. Vi har också material för dig som vill dra igång en egen studiecirkel om mens!

Tidigare och nuvarande finansiärer