MENSEN är en religiöst och partipolitiskt obunden, demokratisk och feministisk förening. Vårt syfte är att verka för att menskliga rättigheter realiserar och att mensrelaterade frågor belyses och ses som en självklar del i jämställdhetsarbete. Vi är en mångfacetterad organisation med bred verksamhet, som tror på samverkan mellan olika aktörer för att nå våra mål. Vi använder olika tillvägagångssätt och metoder som anpassas efter målgruppen, alltid med ett intersektionellt tänk. Läs mer om våra olika projekt och arbetsområden på respektive flik!