Tillsammans med arbetsgivare, anställda och fackligt engagerade skapar vi ett MENSKligare arbetsliv där alla är delaktiga och har samma möjligheter. Om arbetsmiljön inte tar hänsyn till att människor har olika kroppar och olika behov riskerar det att ha en negativ påverkan på individens arbetsprestation och mående. Frågor som rör menscykeln och menstruerande personer ska vara en självklar dimension av arbetsmiljöarbetet i alla verksamheter. Samtliga PDF:er är anpassade för Talande Webb och går att få upplästa.

Genom att jobba med mensfrågor…

Främjar ni anställdas hälsa

Bidrar ni till ett inkluderande och jämställt arbetsklimat

Stärker ni arbetsgivarvarumärket och attraherar medarbetare

Satsar ni på verksamhetens lönsamhet, eftersom jämställda arbetsplatser där anställda trivs och har god hälsa är mer produktiva


FÖR FACKFÖRBUND

Vill ni grotta ner er i mer forskning rekommenderar vi resursen Menstrual Health Hub Hive – en stor kunskapsbank som samlat rapporter, artiklar, studier m.m om mensfrågor i alla möjliga områden.


FÖR SKYDDSOMBUD

INFORMATIONSFILM: TA MENSSTEGEN!

Klicka på de tre små punkterna till höger på videorutan för att lägga till undertexter.

INFOFLYER: MENSSTEGEN

I flyern listas 3 steg ni bör ta för i riktningen mot ett MENSkligare arbetsliv. Passar perfekt att sätta upp i fikarummet och sätta igång diskussioner om hur det ser ut på just er arbetsplats och var på mensstegen ni befinner er. Du kan ladda ner den som pdf eller beställa ett gäng mot en frakt- och hanteringsavgift i vår webshop!

CHECKLISTA SKYDDSROND

Arbetsplatser ser olika ut – målet är inte att kunna bocka av varje ruta. Listan är tänkt som ett verktyg för att göra en nulägesanalys och hitta möjliga förbättringar på er arbetsplats utifrån de förutsättningar som finns!


FÖR ARBETSPLATSER

MENSEN erbjuder interaktiva utbildningar och processledning till små och stora företag och organisationer. Alla våra utbildningspaket har arbetsplatsen som utgångspunkt och berör frågor om mens, menscykeln, normer och jämställdhet.

LILLA PAKETET

Lilla paketet består av en föreläsning på 1-2 timmar. Det passar verksamheter som vill få en grundläggande överblick kring frågor som rör mens och arbetsmiljö.

MELLANPAKETET

Mellanpaketet består av en föreläsning och workshop. Den passar verksamheter som önskar en mer djupgående utbildning och workshop i frågor som rör mens och arbetsliv, men som inte har behov av att genomgå en hel certifieringsprocess. Detta paket är helt enkelt en light version av menscertifieringen – utbildningen följer samma upplägg som den utbildning som ingår i menscertifieringen.

STORA PAKETET | MENSCERTIFIERING

Stora paketet består av en intern undersökning, modulutbildningar och processledning vilka leder fram till en menscertifiering. Det passar verksamheter som vill få en gedigen utbildning och processledning kring hur de kan skapa en mensvänlig arbetsplats. Passar alltså de som vill göra större förändringar i arbetsmiljön och har möjlighet att göra en grundlig utvärdering av nuläget tillsammans med anställda, samt tydligt vill stärka sitt arbetsgivarvarumärke.


VILL DU BOKA OSS?

Vi använder en solidarisk prissättning och baserar summan beroende på beställarens förutsättningar. Vi är flexibla och kan sätta ihop speciallösningar om ni önskar ett särskilt upplägg eller fokusområde. Vill du ha ett kostnadsförslag? Maila oss på info@mensen.se och beskriv kortfattat vad ni är intresserade av och vilken typ av verksamhet det gäller!


VI HAR EN MENSCERTIFIERING!

“En fantastisk utbildning som alla borde gå. Superintressant och lärorikt!”

“I have learned so many things after attending MENSENs presentation. I hope more people, at all levels of society, can have the opportunity to have more knowledge about menstruation and get the understanding that it can contribute to improve everyone’s life.”

“Så viktigt ämnen och känner mig stolt att vi på The Body Shop är en av de första som gör detta 👏🏼”

“Egentligen tycker jag det här ska ingå som en del i en arbetsmiljö, jämställdhets- och ledarskapsutbildningen hos oss. Ämnet är en del av allt detta.”


VI HAR UTBILDNING I ETT MENSKLIGARE ARBETSLIV!

Intressant – givande – lärorikt

“Nya tankar, mer kunskap, inspiration”

“Detta måste man ju prata mer om! Jag kommer absolut ta upp det med våra skyddsombud. Bra genomgång!

“Bra, lärorikt, viktigt ämne!”

“Väldigt bra föreläsning, jag kan absolut rekommendera den till andra företag och organisationer”

“Lättare att prata om dessa frågor nu. Ögonöppnande. Fått större förståelse av vikten av ett öppet samtalsklimat”

“Tack för idag! Väldigt informativt och intressant. Bra att ni öppnar upp ögonen för något som alltid funnits men är så tabubelagt att prata om”

“Bra att ämnet äntligen tas upp! Intressant föreläsning. Jag skulle önska att den suveräna förklaringen om livmodern och dess funktion skulle tas upp i skolan”

“Mer förståelse för mens, varför det måste pratas om och tas upp på arbetsplatser”

“Mer kunskap om de olika mensrelaterade sjukdomarna”