Ett MENSkligare arbetsliv

MENSEN är pionjärer när det kommer till att lägga ett arbetsmiljöperspektiv på mens och klimakteriet. Sedan 2018 har vi, tillsammans med arbetsgivare, anställda och fackligt engagerade, kämpat för ett MENSkligare arbetsliv där alla är delaktiga och har samma möjligheter.

Om arbetsmiljön inte tar hänsyn till att människor har olika kroppar och olika behov riskerar det att ha en negativ påverkan på individers arbetsprestation, mående och närvaro. Frågor som rör menscykeln och menstruerande personer ska vara en självklar dimension av arbetsmiljöarbetet i alla verksamheter eftersom det handlar om grundläggande rättigheter. Att aktivt jobba för Ett MENSkligare arbetsliv innebär att ni…

Främjar anställdas hälsa, välmående och ökar trivseln

Bidrar till ett inkluderande och jämställt arbetsklimat

Stärker varumärket och attraherar medarbetare

Satsar på verksamhetens lönsamhet och produktivitet

Till fackförbund

Fackförbund – längre versionen

I foldern tydliggörs hur mensfrågor hänger ihop med arbetsmiljö och hur brister i arbetsmiljön riskerar att påverka menstruerande personer negativt. Det finns förslag på hur ni kan jobba med de här frågorna – internt på förbunden och tillsammans med era medlemmar! Tanken är att ni ska kunna använda informationen i foldern som underlag till eget material.

Fackförbund – kortare versionen

I den här foldern finns samma information som i den längre versionen men i komprimerad form.

Infoflyer – mensstegen

I flyern listas 3 steg ni bör ta för i riktningen mot ett MENSkligare arbetsliv. Passar perfekt att sätta upp i fikarummet och sätta igång diskussioner om hur det ser ut på just er arbetsplats och var på mensstegen ni befinner er. Du kan ladda ner den som pdf eller beställa ett gäng mot frakt-och hanteringsavgift i vår webshop!

Till skyddsombud

Skyddsombud – svensk version

I den här informationsfoldern tydliggörs det hur mens hänger ihop med arbetsmiljöfrågor och hur brister i arbetsmiljön riskerar att påverka menstruerande personer negativt, samt hur du kan implementera informationen i din roll skyddsombud.

Safety Representative – English version

In this folder, you are provided with information about: menstruation from a work environment perspective, how unsatisfactory conditions at work risk to negatively affect menstruating employees, and how all of this is related to your engagement as safety representative in the workplace.

Infoflyer – mensstegen

I flyern listas 3 steg ni bör ta för i riktningen mot ett MENSkligare arbetsliv. Passar perfekt att sätta upp i fikarummet och sätta igång diskussioner om hur det ser ut på just er arbetsplats och var på mensstegen ni befinner er. Du kan ladda ner den som pdf eller beställa ett gäng mot frakt-och hanteringsavgift i vår webshop!

Checklista – skyddsrond

Arbetsplatser ser olika ut – målet är inte att kunna bocka av varje ruta. Listan är tänkt som ett verktyg för att göra en nulägesanalys och inspireras att hitta möjliga förbättringar på er arbetsplats utifrån de förutsättningar som finns!

Informationsfilm: ta mensstegen!

Inspiration

Fler och fler arbetsplatser ser värdet i ett MENSkligare arbetsliv och jobbar aktivt för att det ska bli verklighet, och det syns i mediala sammanhang. Vi har samlat artiklar och intervjuer med oss under en flik på Aktuellt och i en höjdpunkt på vår Instagram. Klicka för att läsa om fackförbund och företag vi samarbetat med – inspireras av deras arbetssätt och metoder för att skapa ett MENSkligare arbetsliv:

IF metall

Läs ”En arbetsmiljöfråga”

IF Metall Gjorde en stor kampanj i samarbete med oss i samband med 8 mars 2021 där de bland annat genomförde en stor medlemsundersökning på ämnet och tog fram ett tidlöst kampanjmaterial som kan användas länge. Både förbundskontoret och lokalklubbar har fortbildat sig med hjälp av MENSENs föreläsningar och workshops, och de opinionsbildar regelbundet om mensfrågor i sina kanaler.

Akademikerförbundet SSR

Läs ”Mens – en facklig fråga”

Förbundet har producerat flik på deras hemsida, ”Mens – en facklig fråga”, med underlag i form av till exempel profilprodukter, samt presentation med talmanus för förtroendevalda som vill hålla ett medlemsmöte om Ett MENSkligare arbetsliv. Utöver hemsidan bjöd de in oss för att hålla en lunchföreläsning för medlemmar och har även arrangerat fortbildning för skyddsombud och förtroendevalda.

Elektrikerna

Läs ”En MENSkligare elbransch”

I december 2023 lanserades kampanjen En MENSkligare elbransch som MENSEN och Elektrikerna tagit fram ihop. Vi har tidigare hållit flertalet utbildningar för deras förtroendevalda både digitalt och vid konferenser. Vi är även rådgivare inför avtalsrörelsen med byggföretag för att försäkra att mensrättigheter respekteras i avtal.

The Body Shop Sverige

Läs pressmeddelandet

The Body Shop och vårt samarbete har pågått sedan 2019. Huvudkontoren i Sverige och Danmark har genomgått en certifieringsprocess. Kedjans butikschefer har utbildats digitalt och i samråd med dem har vi tagit fram underlag och en modell för e-learning som togs vidare till samtliga butiksteam under hösten 2022-2023.

Kommunal

Läs ”Ett MENSkligare arbetsliv”

Kommunal och MENSEN gick ut med sitt samarbete i november 2022. För Som ett kvinnodominerat förbund ser Kommunal detta som en arbetsmiljöfråga av yttersta vikt. På hemsidan finns tips till både arbetsgivare och skyddsombud samt en checklista inspirerad av MENSENs material.

Prevent

Läs ”Graviditet, amning och mens”

Prevent har i samverkan med fackförbund tagit fram en skrift, filmer, diskussionsfrågor och checklistor som kan vara till hjälp i arbetet med att skapa en säker och inkluderande arbetsmiljö för gravida, ammande och menstruerande arbetstagare. Materialet är främst framtaget för anställda i byggsektorn men är inspirerande för alla!

För arbetsplatser

Föreläsning

Lilla

ca 1000 kr/tim


Passar verksamheter som vill få en grundläggande överblick kring frågor som rör mens och arbetsmiljö.

Föreläsning & Workshop

Mellan

ca 10.000 kr


Passar verksamheter som önskar en mer djupgående utbildning och workshop i frågor som rör mens och arbetsliv, men som inte har behov av att genomgå en hel certifiering. Tar ca en halvdag.

Certifieringsprocess

Stora

Pris vid förfrågan


Passar verksamheter som vill få en gedigen utbildning kring hur de kan skapa en mensvänlig arbetsplats, som vill göra större förändringar i arbetsmiljön och har möjlighet att göra en grundlig utvärdering av nuläget tillsammans med anställda. Leder till en menscertifiering. Vi bistår med intern undersökning, modulutbildning, workshop och processledning

Föreläsning

Lilla

ca 1000 kr/tim


Passar verksamheter som vill få en grundläggande överblick kring frågor som rör mens och arbetsmiljö.

Föreläsning & Workshop

Mellan

ca 10.000 kr


Passar verksamheter som önskar en mer djupgående utbildning och workshop i frågor som rör mens och arbetsliv, men som inte har behov av att genomgå en hel certifiering. Tar ca en halvdag.

Certifieringsprocess

Stora

Pris vid förfrågan


Passar verksamheter som vill få en gedigen utbildning kring hur de kan skapa en mensvänlig arbetsplats, som vill göra större förändringar i arbetsmiljön och har möjlighet att göra en grundlig utvärdering av nuläget tillsammans med anställda. Leder till en menscertifiering. Vi bistår med intern undersökning, modulutbildning, workshop och processledning

”This was a great first step for us. We will take MENSEN as an example and continue to fight for the dream of gender euality”

Lilla paketet

”Deras inspirerande frukostföreläsning gav oss en ökad förståelse för menstabu och hur man bryter den”

Lilla paketet

“Fick med mig kunskap om menscykeln, intressant exempel och reflektion kopplat till den egna arbetsmiljön. Ert arbete är superviktigt”

Lilla paketet

“Bra att ämnet äntligen tas upp! Intressant föreläsning. Jag skulle önska att den suveräna förklaringen om livmodern och dess funktion skulle tas upp i skolan”

Lilla paketet

“Bra, lärorikt, viktigt ämne!”

Lilla paketet

“I have learned so many things after attending MENSENs presentation. I hope more people, at all levels of society, can have the opportunity to have more knowledge about menstruation and get the understanding that it can contribute to improve everyone’s life.”

Stora paketet / Certifiering

“Fått mer kunskap om de olika mensrelaterade sjukdomarna”

Lilla paketet

“Tack för idag! Väldigt informativt och intressant. Bra att ni öppnar upp ögonen för något som alltid funnits men är så tabubelagt att prata om”

Lilla paketet

“Egentligen tycker jag det här ska ingå som en del i en arbetsmiljö, jämställdhets- och ledarskapsutbildningen hos oss. Ämnet är en del av allt detta.”

Stora paketet / Certifiering

“Detta måste man ju prata mer om! Jag kommer absolut ta upp det med våra skyddsombud. Bra genomgång!

Lilla paketet

“Lättare att prata om dessa frågor nu. Ögonöppnande. Fått större förståelse av vikten av ett öppet samtalsklimat”

Lilla paketet

“En fantastisk utbildning som alla borde gå. Superintressant och lärorikt!”

Stora paketet / Certifiering