Föreläsningar & opinionsbildning

Mensbildande studiecirkel

MENSEN har tagit fram ett underlag för att du ska kunna hålla mensbildande studiecirkar och tillsammans med andra lära dig mer. Där finns information om mensens historia, kulturella perspektiv och menshälsa samlat i ett och samma lättillgängliga material.

Cirklarna hålls fyra eller fem gånger och behandlar olika aspekter av menstruationen. Cirkeldeltagarna vägleds av cirkelledaren i normmedvetna diskussioner kring menscykelns funktion, hur mens framställs i populärkulturen, vilka hormoner som påverkar kroppen, hur de gamla grekerna såg på mensen och vilka mensbesvär som finns. Alla medlemmar kan vara cirkeldeltagare och cirkelledare! MENSEN har också utvecklat en detaljerad handbok med information och allt diskussionsunderlag som kan tänkas behövas för att hålla cirkeln. Dessutom får ledaren en kontaktperson i MENSEN som stöttar och hjälper till med allt från planering till utvärdering av mensbildningen.

Föreläsningar och workshops

MENSEN har stor erfarenhet av att föreläsa, delta i paneler och hålla interaktiva workshops. Boka oss om du vill lära dig mer om menskliga rättigheter eller få en utbildning i något av våra projektmaterial! Vi kan menskunskap, mens som jämställdhetsfråga, mens ur ett globalt, historiskt eller sociologiskt perspektiv. You name it! 

Vi har bland annat föreläst på konferenser och mässor, för civilsamhället, teatergrupper och företag – se nedan vilka som bokat oss! Menskunskap är relevant oavsett sammanhang eftersom kunskap är nyckeln till ett jämlikt samhälle där menstruerandes behov tas på allvar, där alla är delaktiga och har samma möjligheter!

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Vi kan rekommendera en föreläsning :