VÄRLDSLÄRARDAGEN

Utbildning är en viktig nyckel till hälsa, innovation och samhällsutveckling. Men för att utbildningen ska bli rolig behövs kompetenta och drivna lärare som kan locka fram lusten att lära!

Kunskapen om mens är generellt låg, hos barn såväl som vuxna. De som har egen mens har ofta okej koll på den, men väldigt liten koll på all variation som finns i hur menscykeln kan bete sig, vilka mensbesvär folk kan lida av och när mensen är tillräckligt underlig för att man ska söka vård. 

Forskning visar dessutom att:

🩸 Barn med kunskap har mer positiva känslor kring mensen än de som inte har kunskap.

🩸 Mensrelaterade besvär, såsom mensvärk och humörssvängningar känns mer hanterbara när barnet vet vad det beror på och kan prata med sin omgivning om dem. 

🩸 Barn med kunskap kan i högre grad fråga någon eller söka vård om de är bekymrade över mensen. Detta förebygger onödigt oro och smärta.

🩸 Myter och fördomar frodas kring ämnen vi inte pratar öppet om, dessa motverkas bäst med kunskap.

För att se till att fler barn får kunskap om mens har vi sedan ett år tillbaka drivit arvsfondsprojektet Universell menskompetens – menskunskap för alla! Inom projektet tar vi fram metoder och material för att stötta vuxna som vill prata om mens med barn och unga oavsett funktion och behov.  

Idag, på världslärardagen, lanserar vi första versionen av metodboken Menskompetens! Den vill vi ge bort till lärare som vill testa metoderna och feedbacka hur det gick till oss. 

👉🏼 Känner du en lärare som skulle vara intresserad av att snacka mens med sina elever? Be hen maila oss! Det finns metoder för alla årskurser!