NOMINERADE TILL ÅRETS INITIATIV!

Årets initiativ delas ut av Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Såhär skriver de själva om utmärkelsen:

“Årets initiativ är ideella sektorns utmärkelse för sociala insatser och delas ut till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram en samhällsförändrande innovation. Med Årets initiativ vill vi lyfta fram hur betydelsefulla civilsamhällets sociala innovationer är för en positiv samhällsutveckling…”

Av 43 inkomna nomineringar är MENSEN av av de elva som valts ut att vidare i processen. Håll nu alla tummar och tamponger för att vi kommer ända till final!