VI INTERVJUAS AV ELEVHÄLSAN.SE

Elevhälsan.se startade 2007 av två skolsköterskor och har utvecklats till en mötesplats för alla som arbetar med elevhälsa i skolan. Här kan skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, skolpsykologer, specialpedagoger och skolledare hitta aktuella artiklar, nya forskningsrön, boktips med mera!

Nu finns till exempel en splitterny intervju uppe om MENSEN! I den kan man läsa svar på frågorna:

Vad för tips kan ni ge till elevhälsan för att prata om mens?

Hur ser drömläget ut för MENSENs arbete?

Vad är det för material ni har skapat och hur kan Elevhälsan använda sig av det?