VI KOMMER TILL FEM FORUM 9 OKTOBER

Feministiskt Forum är ett nätverk av individer från olika feministiska organisationer och partier, som årligen anordnar ett Feministiskt Forum i Stockholm. Syftet är att främja feministisk debatt i allmänhet och erbjuda alla feminister en heldag av umgänge, kunskap och debatt. MENSEN är med och arrangerar programpunkten Ett MENSkligare arbetsliv 9 oktober kl 12.30.
Menstruella tabun och normer som begränsar individer i vardagen återfinns i arbetslivet. Samtidigt har frågan kritiserats för att vara verklighetsfrånvänd, onödig och kvinnofientlig…
I den här programpunkten utgår vi från kritiken och förklarar varför ett MENSkligare arbetsliv handlar om jämställdhet, om att minska risken för osund arbetsmiljö och ohälsa. Det vinner alla på!