VI KOMMER TILL FEM FORUM 9 OKTOBER

Feministiskt Forum är ett nätverk av individer från olika feministiska organisationer och partier, som årligen anordnar ett Feministiskt Forum i Stockholm. Syftet är att främja feministisk debatt i allmänhet och erbjuda alla feminister en heldag av umgänge, kunskap och debatt. MENSEN är med och arrangerar programpunkten Ett MENSkligare arbetsliv 9 oktober kl 12.30.
Menstruella tabun och normer som begränsar individer i vardagen återfinns i arbetslivet. Samtidigt har frågan kritiserats för att vara verklighetsfrånvänd, onödig och kvinnofientlig…
I den här programpunkten utgår vi från kritiken och förklarar varför ett MENSkligare arbetsliv handlar om jämställdhet, om att minska risken för osund arbetsmiljö och ohälsa. Det vinner alla på!
Läs mer och anmäl dig här!