BODY SHOP #MYTRUEINSPO

Tack och bock till The Body Shop som hade med oss i sin kampanj #MYTRUEINSPO i samband med 8 mars. Vi delade med oss av vad feminism betyder för oss: 

“Feminism genomsyrar hela vår organisation och är anledningen till att vi grundades. För oss handlar det om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Det finns otroligt många begränsande och orimliga föreställningar om hur män och kvinnor “ska” vara. Feminismen kan hjälpa en att frigöra sig från dessa förväntningar, och samtidigt vara ett verktyg för att bygga upp ett rättvist, jämställt samhälle.”