BLI MENSINFORMATÖR FÖR MENSMEGAFONEN

Anser du att kunskap om kroppen är en MENSklig rättighet? Ser du värdet av att ungdomar ska lära sig mer om allt som har med mens och menscykeln att göra? Tycker du att det är kul att prata med barn och unga? Då ska du söka till att bli informatör för Mensmegafonen!

Vad är Mensmegafonen?

Projektet Mensmegafonen drivs av föreningen MENSEN – forum för menstruation, och går nu in på sitt andra år. Just nu utvecklas en informörsutbilning för att vi ska kunna sprida menskunskap till fler elever. Då projektet fortfarande är i en pilotfas kommer metoderna att fortsätta utvecklas och utvärderas. Därför kommer dina upplevelser och kommentarer kring de metoder vi har utvecklat att vara av stor vikt! Även dina kommentarer till själva informatörsutbildningen är värdefulla!

Under första året utformade vi ett nytt sätt att lära ut menskunskap genom skapande, samtal och information om hur mens funkar. Vi pratar med eleverna både om hur mensen funkar i kroppen, om hur normer styr vårt sätt att se på mens, om hur mensare har det runt om i världen och hur det var att ha mens förr i tiden. Detta gör vi på ett menspositivt och pedagogiskt sätt. Syftet är att bidra till en öppen, avdramatiserad och kunskapsbaserad syn på menstruation, och förbättra menshälsan i samhället.

Mensinformationspass i skolan

Målgruppen för våra mensinformationspass är elever i årskurs 4-6 och är till för alla elever i klassen, oavsett om de har eller kommer få mens eller inte.  Passens längd kommer vara ungefär 3*45 minuter, och kanske kommer du att träffa samma klass vid två tillfällen.

Kursinnehåll

Under utbildningen får du lära dig om mens ur flera perspektiv och normmedvetenhet. Du får också med dig metoder och verktyg för att på ett pedagogiskt sätt kunna prata med elever om mens.

Praktisk information

Utbildningen är på en heldag och det kommer att finnas möjlighet att gå utbildningen i Stockholm eller Göteborg. Reseersättning upp till ett visst belopp ingår.

Göteborg lördagen den 30/3

Stockholm lördagen den 13/4

För att kunna gå utbildningen behöver du:

  • Vara medlem i MENSEN, det kan du bli här.
  • Kunna ta minst 2 skolpass under maj/tidig höst. Dessa är förlagda under skoltid.
  • Kunna prata svenska då mycket av passen går ut på diskussion och samtal
  • Kunna delta på en heldagsutbildning
  • Dela värderingar och riktlinjer med MENSEN. Läs vårt manifest här.

Utbildningen är gratis och när du är klar kommer du vara redo att ta uppdrag ute i klasser för att prata om mens. Dessa uppdrag innebär ett arvode.

Vilka är MENSEN?

MENSEN arbetar för att motverka menstabun och öka den allmänna kunskapen om mens. Det är en ideell politiskt och religiöst obunden medlemsförening.

 

Ansök genom att fylla i det här formuläret!

 

Sista ansökningsdag är den 28 februari!