KANDIDERA TILL VÅR STYRELSE!

Vill du arbeta för att mens ska tas på allvar? Är du intresserad av hur feminism, kroppen och mänskliga rättigheter hänger ihop? Vill du lära dig mer om mens och mensaktivism? Nu kan du kandidera till MENSENs styrelse!

Du anmäler ditt intresse genom att fylla i detta formulär innan den 10 januari. Mer info om vad styrelsearbetet innebär: 

MENSEN sysslar med mensaktivism på flera samhällsnivåer: vi utbildar om mens i skolor och på arbetsplatser; vi tar ställning för mänskliga OCH menskliga rättigheter. Under året har vi stöttat de som är mest utsatta för mensfattigdom i coronapandemins spår.

De senaste åren har organisation vuxit och har numer stora, medialt uppmärksammade, projekt och flera anställda. Samtidigt är MENSEN fortfarande en ung och växande organisation där vi vågar vara nytänkande och innovativa. Detta innebär att i vår styrelse får du bland annat möjlighet att:
– Driva egna utvecklingsprocesser
– Ta arbetsgivaransvar
– Lära dig mer om mensfrågor
– Nätverka med andra mensaktivister

Som styrelseledamot jobbar du för menshälsa, menskliga rättigheter, avstigmatisering och mer utbildning om mens. Uppdraget innebär mycket operativt arbete och innefattar minst omkring 5 timmars arbete per månad inklusive digitala styrelsemöten varje månad.

Har du tidigare erfarenhet av styrelsearbete i en ideell organisation; av arbetsgivaransvar, och/eller av att arbeta med att få igång medlemsaktivitet är det särskilt värdefullt för organsationen.

Mvh MENSENs valberedning