PRESSMEDDELANDE 29 SEP

Forza Football är Sveriges första menscertifierade arbetsplats

Nu har Sverige fått sin första menscertifierade arbetsplats. Sedan december 2018 har MENSEN, med stöd från Jämställdställdhetsmyndigheten, arbetat med att utveckla en så kallad “menscertifiering”. MENSEN har med hjälp av Forza Football tagit fram metoder och material som ska ge arbetsplatser verktyg för att integrera menstruation som en dimension i sitt ordinarie arbetsmiljöarbete. I september 2019 certifierades Forza Football.

I was shocked when I realized how little I know about menstruation and the fact that no one has ever taught me about it before. It’s a significant part of every woman’s life, but I as a non-menstruator knew very little about this. I’m very grateful over the fact that MENSEN taught me and my whole company about the menstrual cycle and menstrual health. I think it should be mandatory for every workplace place to take this certificate.” säger Patrik Arnesson, VD, Forza Football.

Negativa normer, tabun och fördomar kring menstruation riskerar att begränsa kvinnors och transpersoners deltagande och välmående i arbetslivet. Genom menscertifieringen har pilotarbetsplatsen fått kunskap kring hur de kan möta menstruerandes olika behov. Mätningar visar att utbildninginsatserna resulterat i att de anställdas kunskapsnivå när det gäller fysiologiska och sociokulturella aspekter av menscykeln och menshälsa har ökat. Menscertifieringen har också bidragit till förändrade attityder hos de anställda.

I have learned so many things after attending MENSENs presentation. The way Klara and Rebecka showed the passion about the topic has just fascinated me. I hope more people, at all levels of society, can have the opportunity to have more knowledge about menstruation and get the understanding that it can contribute to improve everyone’s life.säger Marco Vavassori som är anställd på Forza Football.

Menscertifieringen fick stor uppmärksamhet från start. Kritiska röster ifrågasatte behovet av projektet. Nu har vi certifierat vår första arbetsplats och kan se att det gjort skillnad! Det är tydligt att menscertifieringen bidrog med ny kunskap kring menscykeln och startade en produktiv diskussion på arbetsplatsen. Nu kommer vi fortsätta vårt arbete för ett MENSkligare arbetsliv.” säger Klara Rydström, projektledare, MENSEN.

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta:
Klara Rydström, projektledare, MENSEN – forum för menstruation, klara.rydstrom@mensen.se
Antonia Simon, ordförande, MENSEN – forum för menstruation, info@mensen.se