RAPPORT FRÅN SMCR-KONFERENSEN

Vartannat år håller the Society for Menstrual Cycle Research i en konferens för forskare, aktivister och andra aktörer inom mens. 6-8 juni 2019 pågick konferensen i Colorado Springs, USA. MENSENs projektledare Klara fanns på plats och presenterade vårt menscertifieringsprojekt! Intresset var stort kring menscertifieringen och vi fick viktig input som hjälper oss utveckla konceptet ytterligare. Så roligt! Förutom att presentera vårt egna projekt pågick en massa andra presentationer, paneldebatter, workshops och filmvisningar inom olika områden kopplade till menscykeln.

Topp tre mensiga saker som MENSEN tar med sig från SMCR 2019:

 

  • Vikten av inkludera olika perspektiv
    MENSEN har alltid strävat efter att vara inkluderande och ta hänsyn till både mensare och icke-mensare, personer med olika könsidentiteter, i olika åldrar och olika delar av samhället. Genom konferensen blev det ännu mer tydligt att det är livsviktigt!Bland annat deltog vi på en workshop om trans- och queerperspektiv på menstruation, där vi uppmanades undersöka vår egen verksamhet och hur vi jobbar för att inkludera transpersoner och icke-binära. På workshopen pratades det om hur viktigt det är att använda ett språk som representerar alla, och till exempel inte alltid bara prata om “kvinnor”. På konferensen var det också en stor diskussion kring vilka personer som representeras inom mensaktivism. Mycket kritik riktades mot att det ofta är vita medelklasskvinnor från USA och Västeuropa, medan andra personer inte tillåts ta plats.MENSEN känner sig mer motiverade än någonsin att aktivt jobba med att inkludera olika perspektiv på mens! Har du idéer på hur vi kan bli bättre? Hör gärna av dig!

 

  • #periodpositive
    Period Positive är en rörelse som startats av utbildare och komikern Chella Quint. Kort och gott det handlar om att sprida kunskap om mens på ett inkluderande och medvetet sätt som tar hänsyn till olika människor, upplevelser och perspektiv på menscykeln. Chella Quint har listat 20 punkter som sammanfattar hur en är #periodpositive, här kan du läsa dem.

 

  • Från menarchen till menopausen
    När det pratas om menscykeln handlar det ju ofta om just… mensblödningar! Men menscykeln är ju så mycket mer! På konferensen lyftes olika upplevelser av menscykeln fram, från menarchen (den första mensen) till menopausen (den sista mensen). Bland annat pratade professor Jane Ussher om klimakteriet och hur den sista mensen påverkas av normer och situationen runt omkring. För en del människor är klimakteriet något de längtat efter och den sista mensen en lättnad. För andra kommer klimakteriet oväntat, kanske på grund av sjukdom i en väldigt tidig ålder, och vissa kan känna sorg över att inte längre blöda och sakna sin mens när den försvinner.

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att mensrörelsen är på stark framfart! Och vi finns överallt i världen – bara på konferensen deltog personer från 6 kontinenter och 18 länder! Vi i MENSEN är glada att få representera en liten del av den stora rörelsen och att ni alla är med oss.