WORLD MENTAL HEALTH DAY

En fjärdedel av befolkningen riskerar att någon gång i livet råka ut för allvarlig psykisk ohälsa. Det är en osynlig folksjukdom. World mental health day instiftades 1992 och är till för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa. 

I år är temat för dagen suicidprevention och hur alla tillsammans bör enas i arbetet för att förebygga och förhindra självmord. Det krävs insatser inom alla samhällets sektorer. Hur hänger det ihop med mens kanske du tänker? Faktum är att menscykeln kan ge upphov eller bidra till svår psykisk ohälsa. Se exempel i detta bildspel och läs berättelser från vår 8 mars-kampanj #viorkarinte

Psykisk ohälsa är komplext. Ärftliga faktorer, uppväxtförhållanden, trauman, hormonnivåer, hårda påfrestningar osv kan tillsammans eller var för sig ge upphov till psykisk ohälsa. Att räkna in menshälsa som en faktor för god psykisk hälsa + hur menscykeln kan påverka psykiska diagnoser får inte glömmas bort eller förminskas!